Turism

1. juulil 2018 jõustusid turismiseaduse ning võlaõigusseaduse muudatused, millega võeti üle pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv nr 2015/2302. Direktiivi eesmärk on viia kaitse ulatus vastavusse turu suundumustega, ühtlustada pakettreisidele ja seotud reisikorraldusteenustele ette nähtud nõudeid ning parandada tarbijakaitset.

Laienes pakettreisi mõiste ja tekkis uus mõiste seotud reisikorraldusteenuste näol. 

Seadusemuudatused puudutavad: 

  • ettevõtjaid, kelle pakutavad reisiteenused vastavad pakettreisi tunnustele ja kes sõlmivad lepinguid reisiteenuste suhtes, mis vastavad pakettreisi tunnustele;
  • ettevõtjaid, kelle pakutavad reisiteenused vastavad seotud reisikorraldusteenuste tunnustele ja kes hõlbustavad lepingute sõlmimist reisiteenuste suhtes, mis vastavad seotud reisikorraldusteenuste tunnustele.

Alates 1. juulist 2018 on pakettreisiga tegemist näiteks ka juhul, kui: 

  • reisija ostab ühest müügikohast kaks või enam eri liiki reisiteenust samaks reisiks ning need reisiteenused on valitud enne, kui reisija on andnud nõusoleku maksmise kohta ehk tegemist on ühe broneerimistoiminguga;
  • pakutakse, sõlmitakse leping või võetakse selliste reisiteenuste eest tasu ühtse või koguhinna alusel;
  • selliseid reisiteenuseid reklaamitakse, pakutakse või nende suhtes sõlmitakse leping, kasutades nimetust „pakettreis“ või sellesarnast nimetust, mis viitab asjaomaste reisiteenuste tihedale omavahelisele seosele.

Seotud reisikorraldusteenustega on tegemist juhul, kui: 

  • iga reisiteenuse valimine ja maksmine toimub eraldi müügikoha ühekordsel külastamisel või sellega ühenduse võtmisel; 
  • pärast ühe reisiteenuse broneeringu kinnitamist kutsutakse reisijat üles broneerima valitud reisi sihtkohas pakutavat täiendavat reisiteenust, eeldusel, et leping teise ettevõtjaga sõlmitakse 24 tunni jooksul pärast esimese reisiteenuse broneeringu kinnitamist.

Seega tuleb pakettreisi ja seotud reisikorraldusteenuste regulatsiooni kohaldamisel hinnata, kas pakutavad või müüdavad reisiteenused vastavad pakettreisi või seotud reisikorraldusteenuste tunnustele. Seejuures asjakohane ei ole see, kuidas ettevõtja ise oma tegevust kirjeldab või määratleb, vaid kuidas ja mil viisil ta reisiteenuseid reklaamib, pakub ja müüb. See tähendab, et reisiettevõtjaks võib muutuda samahästi ka majutusteenuse või reisijaveo või muu turismiteenuse osutaja.