Lastele suunatud reklaam

Nõuded lastele suunatud reklaamidele on sätestatud reklaamiseaduse (edaspidi RekS) §-s 8 ning osaliselt ka tarbijakaitseseaduses (edaspidi TKS) § 125 lg 4 p 5. RekS § 9 käsitab üldnõudeid lapse kasutamisele reklaamis.

Reklaami avalikustamisel mis tahes kanalis selliselt, et reklaam on suunatud lastele või reklaam on tõlgendatav kui lastele suunatud reklaam, tuleb järgida lastele suunatud reklaamile kehtestatud nõudeid. RekS käsitab lapsena isikut, kes on noorem kui 18 aastat.

Reklaami lastele suunatuks määratlemisel on lisaks sisule vajalik täiendavalt hinnata ka reklaami avalikustamise kohta (näiteks televisioonis lastesaadete vahel või Internetis lastele suunatud lehekülgedel) ning arvestada asjaoluga, et lapse kasutamine reklaamis kõnetab paratamatult teisi lapsi.

Praktikas on enim probleeme tekitanud nõue, mille kohaselt on reklaamis keelatud lastele suunatud üleskutse ostma reklaamitud kaupa või teenust või veenma vanemaid või teisi täiskasvanuid seda tegema. Hindamine, kas tegemist on lastele suunatud reklaamides keelatud pöördumisega või mitte, on alati juhtumipõhine ning arvestada tuleb kogu reklaami konteksti koosmõjus tekstilise osaga.

Kindlasti tasub vältida üleskutseid tegevustele, mis seonduvad kauba/teenuse ostmisega ja viiteid allahindlustele. Tarbijakampaaniate tekst on mõistlik koostada võimalikult neutraalne ning püüda see suunata pigem lapsevanemale.

Täiendavalt tuleb arvestada, et last võib reklaamis kasutada üksnes tema seadusliku esindaja eelneval kirjalikul nõusolekul ning üksnes juhul kui reklaamitava kauba müümine või teenuse osutamine lapsele ei ole keelatud.

Lisaks soovitab Tarbijakaitseamet energiajookide reklaamimisel olla vastutustundlik ning  teadlikult vältida igasugust lastele suunatust, sh lapse kasutamist reklaamis, kuna tegemist ei ole kasvueas lastele tarbimiseks sobiliku tootega.

 

Juhend: lastele suunatud reklaam ja lapse kasutamine reklaamis (PDF)

Reklaam lasteaedades ja koolides