Kaubanduslikud loteriid ja tarbijamängud

Tarbijamängude korraldamine on levinud turundusvõte, mille vorm ja sisu võivad olla väga erinevad. Esmalt tuleb kindlaks määrata, kas tarbijamängus osalemiseks on vajalik teha panus, kas selles osalemise käigus on võimalik midagi võita ning kas võit loositakse juhuslikkuse alusel.

Juhul kui tarbijamängus esinevad kõik kolm nimetatud tunnust (panus, juhuslikkus ja võit) on tegemist kaubandusliku loteriiga. Ülejäänud juhtudel aga lihtsalt meelelahutusliku tarbijamänguga.

Kaubanduslikele loteriidele, mille võidufond ületab 10 000 eurot, kohaldub täiendavalt  hasartmänguseadus: muu hulgas tuleb Maksu – ja Tolliametile esitada mängureeglid ning registreerida kaubanduslik loterii majandustegevuse registris.

Kaubanduslikud loteriid võidufondiga 10 000 eurot ja alla selle on küll defineeritavad hasartmänguna, kuid hasartmänguseadust sellistele mängudele ei kohaldata.

Erinevalt hasartmängust ei ole kaubandusliku loterii reklaamile kehtestatud piiranguid. Igasuguste tarbijamängudude reklaamimisel tuleb lähtuda reklaamiseaduse üldistest nõuetest.

Kuna tarbijamängud ei oma konkreetset õiguslikku regulatsiooni tuleb nende korraldamisel ja läbiviimisel lähtuda eeskätt heast kaubandustavast. Korraldatavad kampaaniad tekitavad tihti tarbijates hasarti ning võivad seeläbi oluliselt muuta tarbijate ostukäitumist, mistõttu on oluline tarbijamängude tingimuste ja reklaamtekstide hoolikas läbimõtlemine. Tarbijate pretensioonide laekumisel hindab Tarbijakaitseamet alati juhtumipõhiselt ka tarbijakaitseseadusest tulenevate nõuete võimalikku rikkumist.

Juhend(id): (lisamisel)

  • Kaubandusliku loterii korraldamise, tingimuste ja teabe avaldamise juhend

Juhis:

  • Juhend meelelahutuslike tarbijamängude ja alla 10 000 euro suuruse võidufondiga kaubanduslike loteriide korraldamiseks