E-kaubandus

Eestis on üle 5000 e-poe ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võttis 2019. aasta suvel luubi alla neist 500. Ühelt poolt soovis TTJA saada ülevaate Eesti e-kaubanduse turust, teisalt näha, kui korrektselt on e-poed oma tingimustes kajastanud seadusest tulenevaid nõudeid.

E-kaubanduse uuringu tulemused (525.88 KB, PDF)

 

3.detsembril 2018 jõustus määrus 2018/302 („asukohapõhise tõkestamise määrus“ või „geobloki määrus“), millega sätestatakse kohustus kohelda Euroopa Liidu tarbijaid samas olukorras samal viisil, olenemata nende kodakondsusest, elukohast või asukohast. Määruse eesmärgiks on vähendada tarbijate asukohapõhist diskrimineerimist.

Põhjendamatute asukohapiirangute ehk geoblokeeringu kaotamine: lühiülevaade e-kauplejatele (241.17 KB, PDF)

Küsimused ja vastused asukohapõhise tõkestuse määruse kohta e-kaubanduses (511.19 KB, PDF)

Vaata ameti poolt koostatud juhendeid:

Vaata ka 30.oktoobril 2019. aastal toimunud veebiseminari e-kauplejatele materjale SIIT