Sa oled siin

Tarbija õigused ja kohustused

 

Tarbijakaitseseaduse põhjal on Sul tarbijana õigus:

 • nõuda ja saada kaupa või teenust, mis vastab nõuetele, on ohutu Sinu elule, tervisele ja varale ning mida ei ole keelatud omada ja kasutada;

 • saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta;

 • saada tarbijaõigus- ja tarbimisalast teavet;

 • saada nõu ja abi, kui Sinu õigusi on rikutud;

 • nõuda endale tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist;

 • taotleda oma huvide arvestamist ning olla oma ühingute ja liitude kaudu esindatud tarbijapoliitikat kujundavate otsuste tegemisel.

 

Nende õiguste tagamiseks on vastu võetud mitmeid õigusakte. Näiteks peab kõigil kaupadel olema eestikeelne märgistus ja tehniliselt keerukatel kaupadel eestikeelne kasutusjuhend.

Kui oled kasutanud kaupa või teenust mittesihipäraselt, kuna kaupleja või teenusepakkuja pole Sulle andnud kauba või teenuse kohta tõest või üldse mingisugust teavet, peab müüja Sulle tekkinud kahju hüvitama. Kui kaubal ilmneb vaatamata selle õigele kasutamisele ja hooldusele puudus või ostetud teenusega on probleeme, siis pöördu lahenduse leidmiseks viivitamatult kaupleja või teenusepakkuja poole.

Et probleeme oleks lihtsam lahendada, hoia alles kauba või teenuse ostudokumendid (ostutšekk, leping jne), mis tõendavad, et oled ostu teinud just sellest poest või teenindusettevõttest.

Ära unusta, et lisaks õigustele on Sul tarbijana ka kohustused.

 • Tutvu enne toote kasutama hakkamist sellega. Loe alati korralikult läbi kauba kasutusjuhend ja pane tähele hooldustingmärke, et saaksid kaupa sihipäraselt kasutada ega rikuks seda oskamatusest.
 • Kui oled ise hooletu ega järgi juhiseid ja toode seetõttu rikneb või puruneb, siis ei vastuta müüja ja tootja juhtunu eest ning Sul ei ole õigust näiteks defektide tasuta kõrvaldamisele.

Pea meeles!

 • Müüja vastutab kaupade ja teenuste eest, mida ta müüb.
 • Tarbijana on Sul kohustus toodet õigesti kasutada ja hooldada.
 • Kaup või teenus peab olema ohutu ja eeldatavate tarbimisomadustega.
 •  Müüja peab andma Sulle kauba või teenuse kohta tõest teavet.