Sa oled siin

Spordiklubi

Iseseisvalt treenimise asemel võid otsustada spordiklubi kasuks. Arvesta, et spordiklubis treenimiseks pead sõlmima klubiga liitumislepingu.  

Tee endale kindlasti enne spordiklubiga liitumist selgeks, millistel tingimustel ja kuidas on võimalik lepingut lõpetada, kui Sa ei soovi enam edasi treenida.

Kui ostad spordiklubi ühepäevase treeningukaardi, kuukaardi või pikema perioodi kaardi, sõlmid Sa sisuliselt spordiklubiga tähtajalise lepingu. Tähtajalist lepingut ei saa korraliselt üles öelda, see lõpeb tähtaja saabumisel.

Spordiklubis saad treenida ka tähtajatult, tasudes liikmemaksu igakuiselt otsekorraldusega.

Tähtajatut lepingut saad korraliselt üles öelda, seda aga etteteatamisajaga. Näiteks kui tahad tähtajatu lepingu lõpetada 1. juulil ja lepingus on kirjas, et etteteatamisaeg on 45 päeva, siis pead Sa spordiklubile avalduse esitama hiljemalt 16. mail.

Erakorralise ülesütlemisega saad lepingut lõpetada ainult erakorralise asjaolu esinemisel, mida pead tõendama. Ühtlasi on siis lepingu teisel poolel õigus küsida mõistlikku hüvitist tehtud kulutuste eest.

Pea meeles!

  • Enne spordiklubi liitumislepingu allkirjastamist tutvu lepingu üldtingimustega, et vältida võimalikke hilisemaid probleeme.
  • Liitumislepingu üldtingimustega saad tutvuda nii klubis kohapeal kui ka klubi kodulehel.
  • Tähtajalist lepingut ei saa korraliselt üles öelda, see lõpeb tähtaja saabumisel. Tähtajatut lepingut saad korraliselt üles öelda.
  • Esita tähtajatu lepingu lõpetamise avaldus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näiteks e-posti teel, kuivõrd suuliste avalduste puhul võib tekkida vaidlusi.

 

Teenustest ja teenuse lepingutest »
tagasi teemalehele