Perioodilised sisuteenused

Perioodilised sisuteenused on nädala- või kuutasuga teenused, millega liitunud saavad perioodiliselt (nt kord nädalas) uut mobiilisisu (helinaid, taustapilte, horoskoope jne).

Tasulised viktoriinid on ühekordsed teenused, kuid võivad põhjustada väga suuri arveid ühes kuus.

Lisaks meelelahutuslike sisuteenuste reklaamile erinevates meediakanalites on levinud ka veebipõhiste mängude, -testide ja loosimiste (IQ test, ennustused, ürituste piletid, kinkekaardid, mobiiltelefonid jms) reklaam internetiportaalides.

Kui loosimises osalemiseks või testi tegemiseks tuleb sisestada oma mobiilinumber, on tõenäoliselt tegemist perioodilise sisuteenuse või muu tasulise teenuse reklaamiga. Pärast mobiilinumbri sisestamist saad SMS-i teel koodi. Kui sisestad koodi programmi, oled automaatselt liitunud tasulise teenusega. Selleks, et mitte enese teadmata tasulise sisuteenusega liituda, peaksid silmas pidama järgmist.

Enne perioodilise sisuteenuse kasutamist

  • otsi üles teenuse kasutustingimused ja loe need hoolikalt läbi;
  • pööra teenuse tingimuste juures eriti suurt tähelepanu sellele, kas pead tellitava toote eest maksma üks kord või lisandub Sinu telefoniarvele mingi teatud ajavahemiku järel konkreetne summa;
  • tea, et tasuliste viktoriinide puhul maksustatakse iga vastus (ka vale vastus).

Kui oled siiski enese teadmata sisuteenusega liitunud, siis pöördu oma operaatorfirma poole ja selgita välja, mis ajahetkel ja kellega on liitumine toimunud. Teenuse võib olla tellinud Sinu sõber, laps või muu pereliige.

Kui kõnearvestus tuvastab lepingu sõlmimise, siis pole Sul õigust esitatud arve maksmisest loobuda. Seda muidugi eeldusel, et teenuse tellimisel olid tarbijale nähtaval kohal esitatud selle tingimused ja info liitumise kohta.

Soovimatust perioodilisest sisuteenusest loobumiseks pead viivitamatult oma liikmestaatuse lõpetama. Selleks tuleb tavaliselt saata sõnum sisuga „Stopp“ numbrile, millelt teenus telliti. NB! Jälgi, kas STOP tuleb kirjutada ühe või kahe P-ga vastavalt sideoperaatori poolt kehtestatule.

Pea meeles!

  • Ole ettevaatlik oma telefoninumbri või sellele saadetud koodide sisestamisega erinevates loosimistes või mängudes.
  • Tihti on teenuse lõpphinda puudutav teave väga väikeses kirjas ning võib seetõttu jääda märkamatuks.
  • Kui telefoniarve on Sinu meelest põhjendamatult suur, siis võta viivitamatult ühendust teenusepakkujaga. Soovitav on teha selleks kirjalik avaldus.
  • Teenusepakkuja peab Sulle nõudmisel väljastama aruande, kus on kirjas, millal ja millises mahus oled teenust kasutanud.
 

Sideteenused »
tagasi teemalehele