Internetiteenus

Ilmselt on enamikul meist Eestis kodus arvuti ja internet. Selleks, et internetiteenust kasutada, pead sõlmima teenusepakkujaga lepingu. Siiski on Sul võimalus valida, millist teenust kasutada: interneti püsiühendust või mobiilset internetti. Eelkõige peaksid valiku tegemisel lähtuma sellest, kuidas Sa kodus internetti kasutada eelistad – kas ühe kindla laua taga istudes või sülearvuti, tahvelarvuti või nutitelefoniga ringi liikudes.

Enne kindla teenusepakkuja ja paketi kasuks otsustamist pööra tähelepanu järgmistele asjaoludele.

Mõtle, kas vajad internetti ainult kodus või eri piirkondades, sh välismaal. Arvesta, et igal pool ei ole võrguühendus võrdselt hea ja kvaliteetne või puudub hoopis.

Mõtle, kas vajad internetti rohkem kui ühele seadmele. Kui vajad internetti nii lauaarvutile, sülearvutile kui ka nutitelefonile või mõnda muud kombinatsiooni, siis küsi teenusepakkujalt just Sulle sobivat lahendust.

Võrdle vähemalt kahe-kolme teenusepakkuja hindu ja tingimusi. Arvesta, et mõne paketi puhul pead ostma või rentima endale ka vajaliku seadme (modemi, ruuteri jms). Lisaseadmete kohta uuri täpsemalt klienditeenindajalt. Lepingutingimuste puhul pööra erilist tähelepanu punktidele, mis käsitlevad maksetingimusi ja lepingust taganemist. Kui Sul tekib küsimusi, siis palu selgitusi klienditeenindajalt.

Kui soovid teenusepakkujat vahetada, siis tutvu olemasoleva lepinguga ning tee kindlaks, kas lepingu lõpetamisega kaasneb sanktsioone. Kuigi teise ettevõtte pakkumine võib olla ahvatlev, veendu enne lõpliku otsuse langetamist, et teed enda jaoks õige valiku.

Pea meeles!

  • Internetiteenuse osutajad pakuvad sageli komplekslahendusi. See tähendab, et Sul on võimalik ühe lepinguga saada nii internet, mobiilside kui ka digitelevisioon. Kuigi selline lahendus võib olla väga mugav, pead kindlasti hoolikalt mõtlema, kas see on just Sulle sobiv.
  • Mõnikord pakuvad internetiteenuse osutajad liitumisel mõnda seadet tasuta. Tea, et lepingule alla kirjutades seod ennast teenusepakkujaga kindlaks perioodiks ja määratud kuutasuga. Ennetähtaegselt lepingut lõpetades pead arvestama, et teenusepakkuja võib Sinult küsida lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest tasu (käsitlustasu/leppetrahvi). Selle suurus oleks Sul mõistlik enne lepingu sõlmimist välja uurida.
  • Kui Sulle tehakse pakkumine telefoni või muu sidevahendi teel, siis tea, et võid lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast jah-sõna ütlemist (v.a teenuste puhul, mida oled oma nõusolekul või algatusel hakanud enne taganemistähtaega kasutama).
 

Sideteenused »
tagasi teemalehele