Reisimine

Reisiteenuste kasutamiseks tuleb tarbijatel enamasti teha üsna suurte summade ulatuses ettemakseid ning sageli ostetakse välismaal tegutsevate ettevõtjate teenuseid. Seetõttu on reisimine valdkond, kus tarbija peaks eelkõige tähelepanu pöörama teenusepakkuja valikule – usaldusväärse ettevõtja leidmine säästab võimalikust hilisemast meelehärmist ja majanduslikust kahjust. Seda nii üksikute reisiteenuste kui ka mitmetest reisiteenustest koosnevate pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste puhul.

Enne reisi või reisiteenuse ostmist

  • Uuri põhjalikult järele,mida reis või reisiteenus sisaldab ja mõtle järele, kas see vastab Sinu vajadustele ja soovidele, sealjuures:
    • kas ja millistel tingimustel saab lepingut (näiteks kuupäevade osas) muuta või sellest taganeda;
    • mis on reisi või reisiteenuse lõpphind.
  • Uuri teenusepakkuja tausta. Ühtlasi vaata üle tarbijavaidluste komisjoni must nimekiri kuhu kantakse komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtted. Otsi infot internetist ja loe foorumitest varasemate reisijate arvamusi.
  • Kui ostad pakettreisi või seotud reisikorraldusteenuseid, kontrolli, kas reisiettevõtja on esitanud majandustegevuse registrile majandustegevusteate ja omab tagatist;
  • Kui ostad pakettreisi reisivahendaja kaudu, kontrolli reisikorraldaja majandustegevusteatest ka seda, et reisikorraldaja on andnud enda koostatud pakettreiside pakkumise ja müügi õiguse sellele reisivahendajale.

Oluline on tähele panna, et pakettreisi puhul on reisikorraldaja see, kes vastutab lepingu täitmise eest reisija ees. Seotud reisikorraldusteenuste ja üksiku reisiteenuse eest vastutab selle tegelik osutaja.

Kui Sul tekib reisil olles mõne reisiteenusega probleeme, pöördu ise kohe teenusepakkuja poole ning püüa koos ettevõtjaga leida Sinu jaoks sobiv lahendus. Kui Sa kokkuleppele ei saa, võta ühendust tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametiga.

ECC-Net ehk Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuste lehe võrgustiku mobiilirakendus reisija õiguste kohta, annab Sulle teavet Sinu õiguste kohta tüüpilistes olukordades (nt oste tehes, autot rentides, hotelli broneerides). Lisaks varustab see Sind vajalike väljenditega, mida saad kasutada kohalikus keeles reisi sihtkohas. Samuti saab rakenduse abiga kiiresti leida kohalike saatkondade kontaktandmed ning ka tarbijakaitsekeskuste asukohad.

Välisministeerium soovitab Sul enne reisi registreerida oma viibimise välisriigis. Juhul kui asukohariigis peaks tekkima kriisiolukord (looduskatastroof või terrorismi rünnak) on konsulil võimalus Sinuga kiiresti ühendust võtta ja vajadusel konsulaarabi pakkuda. Registreerida on võimalik välisministeeriumi kodulehel  või mobiilirakenduse „Reisi targalt“ vahendusel.

 

Pakettreisid

Pakettreisi moodustumiseks on mitmeid erinevaid võimalusi, kuid see eeldab alati vähemalt kahte eri liiki reisiteenuse kogumit samaks reisiks.
Loe täpsemalt reisija õigustest

Seotud reisikorraldusteenused

Seotud reisikorraldusteenus võib moodustuda kui ostad ühe reisi jaoks erinevaid reisiteenuseid ning valid neid ja tasud nende eest eraldi.
Loe täpsemalt seotud reisikorraldusteenuste lehelt.

Tagatis

Enne reisiteenuste ostmist kontrolli kas ettevõtjal on vajalik tagatis ning kas ta on registreeritud majandustegevuse registris.
Loe täpsemalt tagatise lehelt

Eesti reisiettevõtjad / kontaktpunkt

Kõigis EL liikmesriikides on määratud kontaktpunktid (direktiiv nr 2015/2302), mis teevad kättesaadavaks kogu teabe riigisisestest tagatisele esitatavatest nõuetest, majandustegevuse registris registreeritud reisiettevõtjatest ja nende registriandmetes märgitud tagatise andjatest.

Eestis on kontaktpunktiks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveamet.

Kontaktpunktist Eestis