ODR platvorm

ODR-platvorm on uus elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi.

ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) asub aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud teiste Euroopa Liidu liikmeriikide kauplejatega tekkinud ehk piiriüleste vaidluste lahendamiseks aga soovi korral saab seda kasutada ka siseriiklike kaebuste puhul. Platvorm võimaldab tarbijal edastada oma kaebus elektrooniliselt kauplejale, eesmärgiga leppida kokku vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamises, misjärel edastab platvorm kaebuse automaatselt ja viivitamata vastavale kohtuvälisele vaidluste lahendamise üksusele. Eestis täidab vastava üksuse ülesandeid tarbijavaidluste komisjon.

Kuivõrd ODR-platvormi näol on tegemist tehnilise lahendusega, mille puhul võib tarbija või kaupleja aeg-ajalt vajada kasutajatuge, pakub arendus ka võimalust küsida abi. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.

 

Ostmine e-poest»
tagasi teemalehele