Sa oled siin

Pürotehnika ohutus

Pauguta ohutult!

Igal aastal saab pürotehnilise toote kasutamise tagajärjel viga mitu inimest ning sageli juhtuvad õnnetused just aastavahetusel. Paljud pürotehnilise tootega seotud õnnetused juhtuvad täiskasvanud meestega, kuid viimastel aastatel on kannatada saanud ka lapsed. Seepärast on oluline selgitada lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid ning ka ise käituda vastutustundlikult.

Eestis on müügil väga erinevaid pürotehnilisi tooteid - ilutulestiku patareid, pulga otsast lastavad raketid, säraküünlad, paukherned. Kõiki neid tooteid kasutades on oluline lugeda pakendil olevat kasutusjuhendit. Ilutulestiku patarei tuleb enne kasutamist korralikult toestada, kasutades näiteks telliskive ja teipi. Samuti tasub meeles pidada, et raketid lendavad koos varrega üles ning seepärast ei tohi neid lasta käest ega lüüa maasse. Üheks võimaluseks on asetada rakett pudelisse, mis on toestatud selliselt, et see ei saaks ümber kukkuda.

Pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada ka avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõuetega.

NB! Kella 22.00 kuni 6.00, puhkepäevale eelneval ööl kell 00.00 kuni 7.00on keelatud tekitada valgusefekte või teist isikut oluliselt häirivat müra. See ei kehti  müra ja valgusefektide suhtes, kui seda tehakse kohaliku omavalitsuse loa alusel või ööl vastu 1. jaanuari, vastu 25. veebruari või 24. juunit.

Ilutulestikuks ei ole lubatud kasutada signaalrakette, kuna signaalrakett põleb kaua ja ei pruugi kustuda enne maapinnale langemist. Laeva ohutusvarustusse kuuluva punase signaalraketi ja muu sarnase värvusega raketi kasutamine ohuolukorrata on keelatud.

Ilutulestikku soovitame osta ametlikust müügikohast, mitte inimestelt tänavalt või sotsiaalmeediast. Ametlik müügikoht müüb kontrollitud ja katsetatud tooteid ning müüjad on koolitatud ostjaid nõustama, samuti saab ametlikule müüjale tagastada defektse toote. Ohutu ja nõuetele vastava pürotehnilise toote pakendil on alati vastavusmärgis ehk CE-märgis ning eestikeelne kasutusjuhend.

Kui paugutad, siis pea meeles:

  • alkohol ja ilutulestik ei sobi kokku
  • loe toote kasutusjuhendit ja käitu vastavalt sellele
  • vali ilutulestikuks õige aeg ja koht
  • arvesta teiste inimeste ja loomadega
  • toesta toode korralikult, aseta see kõvale, tasasele ja mittesüttivale pinnale
  • süütenööri süütamisel ja selle järel ära kummardu toote kohale
  • peale süütamist hoia ohutusse kaugusesse
  • kui toode ei sütti, oota 10-15 minutit enne kui sellele lähened
  • kui väljas on tugev tuul, jäta ilutulestik ära
  • kui ilutulestik on läbi, korja kokku  tekkinud prügi 

 

10 punkti mida jälgida ohutuks ilutulsetikuks