Sa oled siin

Mänguasjad

Lapsele mänguasja valides on esmatähtis jälgida, et mänguasi oleks ohutu lapse tervisele.

 

Ohutu mänguasja valimiseks:

 • jälgi, et mänguasjal oleks CE-märgis, mis peaks reeglina garanteerima mänguasja vastavuse nõuetele.
 • loe mänguasja müügipakendil olevaid soovitusi ja hoiatusi ning kasutusjuhendit.
 • jälgi, et mänguasi sobib lapse vanuserühmale: nt alla kolmeaastasele lapsele mänguasja ostes veendu, et see on küllalt vastupidav ega purune.
 • tea, et võõrkeelse märgistusega mänguasja müügipakendil peab olema eestikeelne tõlge ning vajadusel peab kaasas olema eestikeelne juhend mänguasja kokkupanemiseks ja kasutamiseks.
 • tea, et mänguasja pakendil peab olema ka tootja, tema esindaja või maaletooja nimi või kaubamärk ning aadress.
 • ära osta teravate servade ega äärtega mänguasju.
 • vaata, et mänguasja nööbid, silmad, ninad, nöörid, juhtmed ja muud väljaulatuvad osad oleksid tugevalt kinnitatud ja vastupidavad.
 • jälgi, et mänguasja õmblused ja kinnitused oleksid kvaliteetsed ja vastupidavad.
 • vaata, kas sõitmiseks mõeldud mänguasjad on varustatud lihtsalt kasutatava ja ohutu pidurdussüsteemiga.
 • eelista võimalusel naturaalsetest materjalidest mänguasja, sest lapsed on tihti kunstmaterjalide suhtes allergilised.
 • jälgi, et mänguasi ei teeks liiga suurt lärmi, sest tugeva müraga mänguasjad võivad kuulmist kahjustada.
 • pea silmas, et mänguasja toiteallika nimipinge ega ühegi osa pinge ei tohi ületada 24 volti, et vältida põletuse ja elektrilöögi ohtu mänguasja puudutamisel.
 • ole eriti tähelepanelik, kui ostad mänguasja turult, kioskist või mõnest muust ajutisest müügikohast.
 

Vaata ka nõuandeid mänguasjade ohutuks kasutamiseks (909.59 KB, PDF)

Vastavalt mänguasja ohutusnõuetele lisatakse hoiatus, arvestades mänguasjaga kaasneda võivaid ohte ja vanuserühma, kellele mänguasi on mõeldud. Hoiatuses märgitakse vähemalt kasutaja minimaalne või maksimaalne vanus ning vajaduse korral kasutaja suutlikkus, kasutaja minimaalne või maksimaalne kaal ja vajadus kasutada mänguasja ainult täiskasvanu järelevalve all. Hoiatused peavad olema selgesti nähtavad, kergesti loetavad ja arusaadavad. 

Hoiatused, mis on määravad mänguasja ostuotsuse tegemisel, näiteks kasutajate maksimaalne ja minimaalne vanus, esitatakse mänguasja pakendil või on tarbijale muul viisil enne ostu sooritamist selgesti nähtavad, seda ka juhul, kui ost sooritatakse e-poes.

Mänguasjade ohutuse järelevalve ja tagasikutsumine

Amet teeb järelevalvet kauplustes müüdavate mänguasjade ohutuse ja nõuete vastavuse osas. Selle raames käivad ameti esindajad pisteliselt kauplustes, et viia valitud tooted testimisse. Vihjeid selleks saadakse ka tarbijatelt.

Kauplusetest võetud mänguasjad saadab amet laborisse. Kui laboris tehtud testimise tulemused näitavad, et mänguasi on nõuetele mittevastav, viiakse iga mänguasja puhu läbi riskihindamine. Nende andmete põhjal otsustatakse, milliseid meetmeid on vaja ohu välistamiseks kasutusele võtta. 

Kui tegu on tõsise riskiga, on kauplejal kohustus toote müük peatada ja juba müüdud tooted tarbijatelt tagasi kutsuda. Tagasikutsumisest teavitab ettevõtja tarbijaid kas müügikohas välja pandud vastavasisulise teavitusega ja/või mõnel muul viisil. Kui tarbija avastab, et ostetud toode on tagasikutsutud, peaks ta toote kasutamise lõpetama ning pöörduma tagasikutsumist läbiviiva kaupleja poole. Kaupleja peab ohtliku toote eest tasutud ostusumma tarbijale tagastama, ostudokumendi olemasolu tarbijalt sellisel juhul nõuda ei saa.

Pea meeles!

 • CE-märgis peab olema kinnitatud nähtaval, loetaval ja kustumatul viisil mänguasjale, mänguasja etiketile või pakendile. Väiksemate lelude puhul võib märgis olla mänguasja voldikul.
 • Vali mänguasi vastavalt lapse vanusele, selleks jälgi mänguasja pakendile  märgitud vanuseskaalat.
 • Väikestele lastele ei sobi väikeseid osi sisaldavad mänguasjad, kuna nad võivad sattuda suhu ja laps võib need alla neelata või need võivad sattuda hingamisteedesse.
 •  
 

Tehnikakaubad, riided, jalatsid»
tagasi teemalehele