Sa oled siin

Erinevad müügiviisid

Telefonimüük

Mitmed kauplejad pakuvad oma tooteid ja teenuseid telefoni teel. Kuigi sellisel viisil on kaupu ja teenuseid tellida mugav ja võib-olla ka soodsam, pead olema tähelepanelik.

Tutvu pakkumise tingimustega. Telefoni teel toodet või teenust tellides ei pruugi Sa pakkumise tingimustest täielikult aru saada ega suuta kogu müügikõne käigus antud infot meelde jätta. Peaksid kindlasti täpsustama, kas tegemist on ühekordse või tasulise perioodilise teenusega.

Tee endale selgeks toote või teenuse lõpphind. Toote või teenuse maksumusele võivad lisanduda ka postikulud. Kui tegemist on perioodilise teenusega, siis pead arvestama, et iga järgmise pakiga kaasnevad uued kulud.

Tee endale selgeks kaupleja isik. Pööra tähelepanu, kas kaupleja on Eesti äriühing. Kui kaupleja ei ole Eesti äriühing, siis pead Sa olema valmis võõrkeelseks suhtluseks ja Sa ei saa kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.

Küsi üle, kuidas saad tellitud kauba tagastada või teenusest loobuda, kui see Sulle ei sobi. Tee seda isegi siis, kui müügiagent Sulle seda juba mainis.

Kaalutle. Enne kindla jah-sõna ütlemist hinda oma rahalist seisu ja toote või teenuse vajalikkust. Võta kindlasti mõtlemisaega, et vältida emotsiooniostu. Kui müügiagent käitub ahistavalt ja mõjutab Sind liigselt lepingut sõlmima, siis on tegemist ebaausa kauplemisvõttega.

Müügikõne ajal antud suuline nõusolek lepingu sõlmimiseks ei ole Sinu jaoks siduv.

Nõustumine lepinguga on Sinu jaoks siduv alles siis, kui oled oma tahet kauplejale kinnitanud e-posti või kirja teel. Kaupleja ei või Sulle tooteid saata ainult telefoni teel saadud kinnituse peale.

Tea, et kauplejal on kohustus enne lepingu sõlmimist esitada Sulle põhjalikku teavet ostetava kauba või teenuse kohta, samuti lepingutingimuste kohta.

Tutvu materjalidega. Kui oled toote kätte saanud või teenust kasutama hakanud, loe tähelepanelikult läbi kõik kaasa pandud või Sulle saadetud materjalid. Tea, et seal peab olema kirjas, kuidas tellitud tootest või teenusest loobuda. 

Telefoni teel tellitud tootest või teenusest on Sul õigus põhjendusi esitamata 14 päeva jooksul taganeda.

Kui kaupleja pakub tasuta proovipakki: Täpsusta tingimusi. Uuri, kas proovipaki näol on tegemist ühekordse tasuta tellimusega või hakkad tooteid saama iga teatud aja tagant ja pead nende eest maksma.

Kui kaupleja saadab teile peale proovipaki saatmist veel tooteid ja nõuab nende eest tasumist (nt koos arvega, maksekorraldusega): Kui sa ei ole edasiste toodete saatmisega nõustunud e-posti või kirja teel, siis on tegemist tellimata toodetega. Tellimata toodete eest ei ole kauplejal õigust nõuda Sinult tasu. Sa ei pea toodete eest maksma ega neid tagasi saatma. 

Kui sa pole kirjalikult kauba saatmisega nõus olnud, aga kaupleja saadab sulle paki ja arve: Kui sa ei ole toodete saatmisega nõustunud e-posti või kirja teel, siis on tegemist tellimata toodetega. Tellimata toodete eest ei ole kauplejal õigust nõuda Sinult tasu. Sa ei pea toodete eest maksma ega neid tagasi saatma.

Sa võid kauplejat kirjalikult teavitada, et ei soovi saada tooteid, mida Sa pole tellinud ja paluda kauplejat lõpetada tellimata toodete saatmine.

Kui Sinu poole pöördub inkasso ettevõte ja nõuab tellimata toodete eest tasumist: Esita inkasso ettevõttele kirjavahetus kauplejaga, et Sa ei ole lepingut sõlminud, mistõttu puudub müüjal toodete eest tasu nõudmise õigus. 

Pea meeles!

 • Müügikõne ajal antud suuline nõusolek lepingu sõlmimiseks ei ole Sinu jaoks siduv.
 • Kauplejal on kohustus enne Sinu jah-sõna saamist saata lepingu tingimused Sulle kirjalikult.
 • Sul on õigus telefoni teel tellitud tootest või teenusest põhjendusi esitamata 14 päeva jooksul taganeda.

Võrkturundus

Võrkturundus ehk soovitusturundus on otsemüügiäri vorm, mis töötab põhimõttel, et skeemiga liitunud isik kutsub teise inimese süsteemi toodete müüjaks. Seejuures võib ta saada lisaks toodete või teenuste müügist saadud tulule osa ka enda kaasatud inimeste müügikasumist. Oluline on, et skeem põhineks reaalse toote või teenuse müügil ning tarbijatelt võetav tasu tuleks ainult sellest, vastasel juhul on tegemist püramiidskeemiga.

Püramiidskeem on skeem, kus inimesed teenivad teiste isikute kaasamisest ja saavad kasu liituvate isikute sissemaksetest. Selles mudelis reaalseid tooteid ei müüda või on need ebamõistlikult kõrge hinnaga. Püramiidskeem on tarbijakaitseseaduse järgi keelatud.

Mõne võrkturundussüsteemiga liitumisel peaksid olema skeptiline. Kui oled siiski veendunud, et soovid võrgustikku astuda, tee kindlasti eeltööd.

 • Uuri tausta. Kontrolli, millega võrgustik täpsemalt tegeleb. Tee endale selgeks, kas tegemist on toodete müügiga või on põhirõhk suunatud uute inimeste värbamisele.
 • Täpsusta maksumus. Uuri, kui suur on liitumisel n-ö alustamistasu. Võrkturunduse puhul on see üsna madal, sellest kaetakse peamiselt alustamiseks vajalike tarvikute kulud. Püramiidskeemiga liitumisel tuleb tavaliselt tasuda põhjendamatult kõrget liitumismaksu.
 • Tutvu lepinguga. Enne lepingule allakirjutamist loe kindlasti läbi kõik lepingutingimused. Erilist tähelepanu pööra lepingust taganemise võimalustele. Uuri ka, kas ärist lahkumisel ostab firma Sinult vajadusel tooted või kaubavarud tagasi. 

Pea meeles!

 • Kui Sa võrgustikuga liitud, siis ei ole Sa enam tarbija ja Sulle ei kehti tarbijaõigused. Seetõttu ei saa TTJA Sind lepingust taganemisel ega probleemide ilmnemisel aidata.

Kataloogimüük

Kataloogist toodete tellimine on alternatiiv tavapoest ostmisele. Kataloogimüüki loetakse  sidevahendi abil sõlmitud lepinguks. Sul on õigus kataloogist tellides tootest põhjendusi esitamata taganeda 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

Uuri tausta. Ole teadlik, kes on kataloogimüügi taga ning kuidas kataloog Sinuni jõudis. Kas tegemist on Eestis registreeritud ettevõttega? Otsi internetist tagasisidet selle ettevõte kohta. 

Mõtle ratsionaalselt. Pea meeles, et pildil olev ese ei pruugi tegelikkuses samasugune välja näha. Jälgi hoolikalt, kas toote juures või kataloogis on toodud välja, et tegemist on illustratiivsete piltidega.

Jälgi suurusi. Eri tootjatel võivad riiete ja jalanõude suurused erineda. Seetõttu peaksid suuruse valimisel lähtuma kataloogi mõõdutabelist.

Tutvu tingimustega. Enne tellimuse esitamist on Sul õigus ja kohustus tutvuda lepingutingimustega. Kui on küsimusi tingimuste kohta, on Sul õigus saada kauplejalt vastused küsimustele enne tellimuse esitamist. Erilist tähelepanu pööra lepingust taganemise võimalustele. Ole teadlik, mis ajaks lubab kaupleja kaupa tarnida (mitme päeva jooksul peaks kaup Sinuni jõudma).

Ole vastutustundlik järelmaksu võtmisel. Enne tellimuse esitamist hinda oma rahalist seisu ja toote vajalikkust. Võta kindlasti mõtlemisaega, et vältida emotsiooniostu. Samuti võrdle teiste pakkujate hindu ja tingimusi.

Tee endale selgeks toote või teenuse lõpphind. Toote või teenuse maksumusele võivad lisanduda ka postikulud. Jälgi ka seda, kas toote suurus või muud parameetrid mõjutavad lõpphinda või postikulu suurust. Kui tegemist on perioodilise teenusega, siis pead arvestama, et iga järgmise pakiga kaasnevad uued kulud.

Tutvu saadetisega. Tellitud toote kättesaamisel kontrolli kohe, kas oled saanud kauba, mis vastaks kõigile kataloogis lubatud parameetritele.

Pea meeles!

 • Skeptiliselt peaksid suhtuma nii-öelda imettegevatesse toodetesse (näiteks imekreemid). Seda eriti siis, kui nende kasutamise mõju on ilmselgelt liialdatud.

Koduuksemüük

Kui Sa oled kauplejaga asja ostmiseks või teenuse saamiseks sõlminud lepingu oma kodus, oma töökohas, tänaval, kaubanduskeskuses või kaubanduskeskuse parklas, siis tea, et sellisel viisil sõlmitud lepingu puhul on tegemist väljaspool äriruume sõlmitud lepinguga.

Uuri tausta. Ole teadlik, kes tuleb Sulle koju toodet tutvustama. Samuti uuri eelnevalt ettevõte kohta, kas ta on registreeritud Eestis. Otsi internetist tagasisidet selle ettevõte kohta. Jälgi uudiseid, kas petturid liiguvad ringi. 

Tutvu lepingu tingimustega. Enne lepingu allkirjastamist on Sul õigus ja kohustus tutvuda lepingutingimustega. Kui on küsimusi allkirjastava lepingu kohta, on Sul õigus saada kauplejalt vastused küsimustele enne lepingu allkirjastamist. Erilist tähelepanu pööra lepingust taganemise võimalustele. Kindluse mõttes võid paluda, et kaupleja saadab sulle tingimused e-posti teel. Nii saad rahulikult mõelda, kas soovid antud toodet osta või mitte.

Kaubaga tutvumine. Asjaga tutvumisel kodus pea silmas, et Sa ei tohiks asja kasutada enamal määral kui oleks saanud seda teha tavakaupluses asja ostes. Ole ettevaatlik! Kui Sa oled tagastavat asja kasutanud rohkemal viisil, kui oli vaja sellega tutvumiseks ja selle omaduste veendumiseks, siis ei kaota Sa küll taganemisõigust, kuid kauplejal on õigus vähendada Sulle tagasimakstavat summat (seda käsitletakse asja väärtuse vähenemisena).

Ole vastutustundlik järelmaksu võtmisel. Enne tellimuse esitamist hinda oma rahalist seisu ja toote vajalikkust. Võta kindlasti mõtlemisaega, et vältida emotsiooniostu. Samuti võrdle teiste pakkujate hindu ja tingimusi.

Lepingust taganemine. Sul on õigus väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuse puhul lepingu sõlmimisest. Lepingust taganemist ei pea Sa kauplejale põhjendama. Kui kaupleja ei ole Sind teavitanud õigusest lepingust taganeda, võid Sa seda teha 12 kuu jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuslepingu sõlmimisest. Kui Sa lepingust taganed, peab kaupleja Sulle makstud raha tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates lepingust taganemisest. Sama aja jooksul pead Sina kauplejale kauba tagastama. 

Sul on õigus esitada müüjale kaebus lepingutingimustele mittevastava kauba osas (nt kui ostetud kaup lakkab korralikult töötamast) kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Kui juhtub, et kaup või teenus, mille oled ostnud, osutub defektseks, tuleb probleemi lahendamiseks pöörduda kaupleja poole, soovitavalt kirjalikult.

Vaidlus. Kui kaupleja või teenusepakkuja keeldub Sinu kaebust lahendamast või Sa ei ole nõus tema pakutud lahendusega, võid esitada avalduse vaidluse lahendamiseks tarbijvaidluste komisjonile.

Ebaaus kauplemisvõte. Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul võid Sa kokku puutuda ebaausate kauplemisvõtetega. Ebaausad on sellised kauplemisvõtted, mis eksitavad või on Sinu suhtes agressiivsed. Agressiivsete kauplemisvõtete alla kuuluvad ka järjekindlate ja soovimatute pakkumiste tegemised. Kui tehingu tegemise ajal tunned, et kaupleja on kasutanud tehingu tegemisel ebaausaid kauplemisvõtteid, teavita sellest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (e-post: info@ttja.ee). Tarbija õiguste ja kohustustega saad tutvuda ameti veebilehel https://www.ttja.ee/et

Pea meeles!

 • Sinu kodu on Sinu kindlus. Sul on alati õigus paluda müügiesindajal lahkuda. Kui Sa oled veendunud, et Sa seda toodet ei taha ega vaja, siis tasub toote esitlusest keelduda. Müügiesindaja ei tohi keeldumist eirata. 
 • Sul ei ole kohustust osta. Küsitav summa võib olla võrreldav sama funktsiooni täitva seadme poehinnaga. Uuri toote kohta eelnevalt. Kaalu alternatiive. Uuri teiste teenuse/kauba pakkujatelt toote ning hinna kohta. 
 • Ole teadlik, mida tähendab toote proovimine ja uurimine. Kas tasuda tuleb kasutatud tarvikute või detailide eest? 
 • Müügiesindaja ei tohi kasutada liigset mõjutamist, näiteks pakkuda sularaha puudumisel välja võimaluse sõidutada Sind pangaautomaadi juurde.
 • Tagastamine 14 päeva jooksul on Sinu õigus, seda ei pea häbenema. Toodet vastu võttes jälgi, et saaksid enda kätte ka pakendi, ja uuri järele, millised tarvikute kulud võivad kaasneda tagastusega.
 • Müüja võib olla kaasa võtnud Sinu vana tolmuimeja, et see utiliseerida, ja seda ei saa enam tagasi. Jälgi ja ole kindel, kas tahad ning usalda ära anda enda tolmuimeja. Võimalik, et sa ei saa hiljem selle tagasi. 
 • Müüja on võib olla võtnud kaasa pakendid, mistõttu on toote komplektne tagastamine võimatu ja selle eest on müüjal õigus küsida hüvitist. Jälgi, millises seisus annab müüja sulle toote edasi. 
 • Osa kaupade puhul on tark küsida võimalike varuosade saadavuse kohta (nt kust ja mis hinnaga võib juurde soetada tolmuimeja filtreid).
 • Kaupleja peab Sulle andma korrektselt vormistatud ostutšeki. Juhul kui tegemist on tehniliselt keeruka või kasutamisel erioskust nõudva kaubaga, siis küsi kindlasti eestikeelset kasutusjuhendit.