Mitteavaliku raudtee tegutsemise ohutustunnistus

Seaduslik alus:

 

 
  1. Raudteeseaduse § 24 lõige 1 kirjeldab esitatavate dokumentide nimekirja;
  2. Raudteeseaduse § 17 selgitab vastutuskindlustuse mõisted ning vajaduse ning samuti on tarvilik taotluse juurde lisada kehtiv vastutuskindlustuse leping (koopia);
  3. Raudteeseaduse § 36 lõige 4 kirjeldab vastutuse jaotust ning selle kinnitust kui ettevõte ise ei oma raudteeisikut nagu on toodud § 36 lõikes 1 nimistus. 
  4. Taotluse vorm on kättesaadav määruse „Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ning väljaandmise kord“ lõpus olevast lisa 2-st.
  5. Riigilõivuseadus § 212 lg 5 – tegutsemise ohutustunnistuse kohta. Summa arvutatakse rööbastee kogupikkuse kaudu. 
  6. Kindlasti soovitame ettevõtte volitatud isikul või juhatuse liikmel (B-kaardil olev isik) kontrollida üle raudteeliiklusregistris olevad registreeritud raudteerajatised. Alates 2016 aastast tuleb registreerida (RdtS § 138 lg 2) registrisse raudteerajatised: raudteed, raudteesillad ja -viaduktid, pöörmed, raudteetruubid ja käigutunnelid, raudteeülesõidukohad, raudteeülekäigukohad, ooteplatvormid, laadimisplatvormid, dispetšeritsentralisatsioonid, jaamavaheblokeeringud ja kontaktvõrgud
  7. Palume esitada samuti skeem-plaan (lihtsustatud kujul) ettevõtte rööbasteede kohta.
 


Riigilõivu on võimalik tasuda:

SWEDBANK
Saaja: Rahandusministeerium
Saaja konto: a/a EE932200221023778606
Viitenumber: 2900080034

SEB
Saaja: Rahandusministeerium
Saaja konto: a/a EE891010220034796011
Viitenumber: 2900080034

 

Tegutsemise ohutustunnistuse taotlus (192.77 KB, PDF)