CE-märgis

CE-vastavusmärgis on  märgis, millega tootja märgib, et toode vastab märgise tootele paigaldamist sätestavate ühenduse ühtlustamise õigusaktide alusel kohaldatavatele nõuetele ehk CE märgise paigaldamisega tootele kinnitab tootja, et toode vastab kõigile selle toote osas kehtestatud nõuetele.

CE- vastavusmärgise üldpõhimõtted:

  1. CE-vastavusmärgise kinnitab tootele ainult tootja või tema volitatud esindaja
  2. CE vastavusmärgis kinnitatakse ainult nendele toodetele, millele märgise kinnitamine on ette nähtud.
  3. Kinnitades või olles kinnitanud CE- vastavusmärgise tootele, annab tootja teada, et ta vastutab toote vastavuse eest kõigile kehtestatud nõuetele.
  4. CE – vastavusmärgis koosneb tähtedest „CE“ järgmisel kujul:

    Kui CE-vastavusmärgist suurendatakse või vähendatakse, siis säilitatakse joonisel kujutatud proportsioonid

  5. Kui eriõigusaktidega ei kehtestata erimõõtmeid, siis peab CE-vastavusmärgis olema vähemalt 5 mm kõrgune.

  6. Tootele on keelatud kinnitada selliseid märgiseid, märke või pealiskirju, mis võivad eksitada seoses CE-vastavusmärgise tähenduse või vormiga. Tootele võib kinnitada muid märgiseid, kui need ei kahjusta CE-vastavusmärgise nähtavust, loetavust ja mõistmist

    Täiendavat infot CE märgise kohta leiab siit