Reguleeritavad turud

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teostab elektroonilise side valdkonna spetsiifiliste turgude analüüsi:

  • kõne lõpetamise hulgiteenuse telefonivõrgus
  • kõne lõpetamise hulgiteenus mobiiltelefonivõrgu
      a) kohalik juurdepääsu hulgiteenus kindaksmääratud asukohas
      b) masstoodete keskse juurdepääsu hulgiteenus kindlaksmääratud asukohas
  • kvaliteetne juurdepääsu hulgiteenus kindlaksmääratud asukohas

Vajadusel määratleb TTJA analüüsitavatel turgudel märkimisväärse turujõuga ettevõtja (MTE) ning kehtestab MTEle turuspetsiifilised kohustused ning teostab kohustuste üle järelevalvet.