Rahvusvaheline rändlus

Olulisemad nõuded rändlusteenuse osutajale

Kliendile osutatavate rändlusteenuste osas ei või mobiilsideteenuse osutajad kohaldada üheski Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis tehtud rändluskõne, saadetud SMS- või MMS rändlussõnumi või kasutatud andmeside-rändlusteenuse eest lisatasusid võrreldes riigisisese jaehinnaga (täpsemalt EL määrus nr 531/2012 art 6a – 6e).

Iga rändlusteenuse osutaja peab andma kliendile välisriiki sisenemisel sõnumiteenuse abil automaatselt, ilma põhjendamatu viivituseta ja tasuta personaalset baashinnateavet külastatava riigi rändlustasude kohta. Samuti tuleb teavitavad oma kliente sellest, kuidas vältida tahtmatu rändlusolukorra juhtumeid piirialadel (täpsemalt EL määrus nr 531/2012 art 14 – 15). 

Rändlusteenuste regulatsioonid