Sideturg

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teeb elektroonilise side valdkonna spetsiifiliste turgude analüüsi. Sellisteks turgudeks on:

  • kõne lõpetamise hulgiteenuse telefonivõrgus
  • kõne lõpetamise hulgiteenus mobiiltelefonivõrgus
  • kohalik juurdepääsu hulgiteenus kindaksmääratud asukohas
  • masstoodete keskse juurdepääsu hulgiteenus kindlaksmääratud asukohas
  • kvaliteetne juurdepääsu hulgiteenus kindlaksmääratud asukohas

Vajadusel määratleb amet analüüsitavatel turgudel märkimisväärse turujõuga ettevõtja (MTE) ning kehtestab MTEle turuspetsiifilised kohustused ning teeb kohustuste üle järelevalvet.

Lisaks:

  • Vaatame läbi mobiilside operaatorite esitatud rändlusteenuste lisatasude rakendamise taotlused ja vajadusel annab loa rändlusteenustel lisatasude rakendamiseks.
  • Lahendame vaidlusi seoses ehitusseadustikus sätestatud kiire sidevõrgu kasutuselevõtu soodustamise meetmete rakendamisega. Meetmed kiire elektroonilise sidevõrgu kasutuselevõtu soodustamiseks on sätestatud ehitusseadustiku peatükis 6 prim
  • Kogume teavet Eesti elektroonilise side turgude arengute kohta, avaldab seda oma veebilehel ja edastab rahvusvahelistele organisatsioonidele (peamiselt BEREC, ITU, OECD, Euroopa Komisjon).