Standardimine

Euroopas tegeleb telekommunikatsioonialaste standardite väljatöötamisega Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituut ETSI (European Telecommunications Standards Institute), mis on asutatud 1988. aastal ja asub Prantsusmaal Sophia Antipolis.


ETSI-l on üle 800 liikme rohkem kui 60 riigist. Liikmeteks võivad olla operaatorid, tootjad, teenusepakkujad, teadusasutused, kasutajad ja rahvuslikud standardiorganisatsioonid. Liikmete arv ühest riigist ei ole piiratud, kuid täisliikmeteks võivad olla ainult Euroopa Postiside- ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (CEPT) liikmed. Rahvuslikke standardiorganisatsioone (NSO) on 41.

ETSI standardid ja standardikavandid on tasuta saadaval internetist ETSI Publications

ETSI uudiskiri The Standard ilmub kaks korda aastas ja on kättesaadav ETSI kodulehelt. Samal veebilehel on ka teave ETSI poolt korraldatavatest veebinaridest ja muudest üritustest, kus saavad osaleda kõik soovijad. 

Tehnilise Järelevalve Amet on 1998 aastast ETSI täisliige Eesti rahvusliku standardiorganisatsioonina.

Rahvusliku standardiorganisatsiooni üheks kohustuseks on Eesti arvamuse väljaselgitamine ja osalemine ETSI standardikavandite hääletamisel.

Arvamust ETSI standardikavandite kohta saab avaldada läbi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti. Allpool on toodud arvamusküsitlusel ja hääletusel olevate ETSI standardikavandite loetelu, koos võimalusega neid alla laadida ja arvamust avaldada.

Standardikavandite hääletus:

Euroopa standardite arvamusküsitlus
Standardikavandite hääletus
Standardite tühistamise hääletus

Kommentaarid saatke palun elektroonselt kas lisatud vormil vabatekstina inglise keeles vähemalt kaks nädalat enne hääletuse lõppu aadressil andres.teeaar@ttja.ee

Kommentaaride esitamise vorm (62.5 KB, DOC)