Raadioside

Raadioside teenistused
 

Raadioastronoomia (radioastronomy) on astronoomia haru, mis põhineb kosmilise päritoluga raadiosageduste vastuvõtmisel

Raadioside teenistus (radiocommunication service) on raadiolainete vahendamine, kiirgamine ja vastuvõtmine raadioside pidamise eesmärgil.

Amatöörraadioside (amateur service) on enesearendamiseks ja side pidamiseks isiklikel mittetulunduslikel raadiotehnilistel eesmärkidel raadioamatööride poolt kasutatav raadioside.

Amatöör-kosmoseside (amateur-satellite service ) on amatöörraadioside, milles kasutatakse kosmosejaamasid, peegeldavaid satelliite või teisi kosmoses asuvaid objekte.

Kosmose raadiometeoroloogia (meteorological-satellite service) on kosmoseside maajaama ja kosmosejaama vaheline raadioside meteoroloogiliste andmete saamiseks passiivsete või aktiivsete sensorite abil.

Kosmose raadionavigatsioon (radionavigation-satellite service) on kosmosejaamaga peetav raadioside objektide asukoha, kiiruse ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks navigatsiooni eesmärgil.

Kosmose raadiolokatsioon (radiolocation-satellite service ) on kosmosejaamaga peetav raadioside objektide asukoha, kiiruse ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks mitte-navigatsiooni eesmärgil.

Kosmoseuuringute raadioside (space research service) on kosmoses asuvate teaduslikeks või tehnoloogilisteks eesmärkideks kasutatavate objektide, sealhulgas kosmoselaevade, vaheline raadioside.

Liikuv lennuside (aeronautical mobile service) on õhusõidukiga side pidamiseks kasutatava paikse maapealse jaama ja õhusõiduki jaama või õhusõidukite jaamade vaheline raadioside, milles võivad osaleda ka päästevahendite saatjad ja päästepoid.

Liikuv lennuside lennuliinidel (aeronautical mobile service R, route) on liikuv lennuside, mida kasutatakse lendude ohutuse tagamiseks ja juhtimiseks kohalikel ja rahvusvahelistel tsiviillennuliinidel.

Liikuv lennuside väljaspool lennuliine (aeronautical mobile service OR, off-route) on liikuv lennuside, mida kasutatakse lendude ohutuse tagamiseks ja juhtimiseks väljaspool kohalikke ja rahvusvahelisi tsiviillennuliine.

Liikuv kosmoseside (mobile-satellite service) on liikuva/teisaldatava kosmoseside maajaama ja kosmosejaama või selles raadiosides kasutavate kosmosejaamade või kosmosejaama vahendusel peetav liikuvate/teisaldatavate maajaamade vaheline raadioside.

Liikuv lennu-kosmoseside (aeronautical mobile-satellite service) on liikuva/teisaldatava kosmoseside maajaama ja kosmosejaama või selles raadiosides kasutavate kosmosejaamade või kosmosejaama vahendusel peetav liikuvate/teisaldatavate maajaamade vaheline raadioside, kus maajaamad asuvad õhusõiduki pardal, milles võivad osaleda ka päästevahendite saatjad ja päästepoid.

Liikuv lennu-kosmoseside lennuliinidel (aeronautical mobile-satellite service R, route) on liikuv lennu-kosmoseside, mida kasutatakse lendude ohutuse tagamiseks ja juhtimiseks kohalikel ja rahvusvahelistel tsiviillennuliinidel.

Liikuv lennu-kosmoseside väljaspool lennuliine ( aeronautical mobile-satellite service OR, off-route) on liikuv lennu-kosmoseside, mida kasutatakse lendude ohutuse tagamiseks ja juhtimiseks väljaspool kohalikke ja rahvusvahelisi tsiviillennuliine.

Liikuv maaside (land mobile service) on liikuva maaside jaama ja liikuvate/teisaldatavate maapealsete jaamade või liikuvate/teisaldatavate maapealsete jaamade vaheline raadioside.

Liikuv maa-kosmoseside (land mobile-satellite service ) on liikuv kosmoseside, milles maajaamad asuvad maismaal.

Liikuv mereside (maritime mobile service) on veesõidukiga side pidamiseks kasutatava paikse maapealse jaama ja veesõiduki jaama või veesõidukite jaamade vaheline raadioside, milles võivad osaleda ka päästevahendite saatjad ja päästepoid.

Sadama töö juhtimise raadioside (port operations service) on liikuv mereside, mis toimub sadamas või selle lähiümbruses kaldajaamade ja veesõidukite jaamade või veesõidukite jaamade vahel.

Laevade liikumise raadioside (ship movement service) on liikuv mereside, mis on otseselt seotud laevade juhtimisega, välja arvatud sadama töö juhtimise raadioside.

Liikuv mere-kosmoseside (maritime mobile-satellite service ) on liikuv kosmoseside, milles maajaamad asuvad veesõidukite pardal.

Lennu-raadionavigatsioon (aeronautical radionavigation service) on raadioside objektide asukoha, kiiruse ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks navigatsiooni eesmärgil õhusõidukite ohutuse ja turvalisuse tagamiseks.

Lennu-kosmose raadionavigatsioon (aeronautical radionavigation-satellite service) on kosmose raadionavigatsioon, milles maajaamad asuvad õhusõidukite pardal.

Maa-uuringute kosmoseside (earth exploration-satellite service) on kosmoseside maajaama ja kosmosejaama või kosmosejaama vaheline raadioside informatsiooni saamiseks Maa parameetrite ja loodusilmingute kohta aktiivsete või passiivsete sensorite abil.

Mere-raadionavigatsioon (maritime radionavigation service ) on raadioside objektide asukoha, kiiruse ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks navigatsiooni eesmärgil veesõidukite ohutuse ja turvalisuse tagamiseks.

Mere-kosmose raadionavigatsioon (maritime radionavigation-satellite service) on kosmose raadionavigatsioon, milles maajaamad asuvad veesõidukite pardal.

Ohutus-raadioside (safety service) on alaliselt või ajutiselt inimelude ja vara kaitsmiseks kasutatav raadioside.

Paikne kosmoseside (fixed-satellite service) on paikse(te) (statsionaarselt paigaldatud või teatud kindlas piirkonnas statsionaarselt paigaldatud) kosmoseside maajaama ja kosmosejaama või kosmosejaamade vaheline raadioside.

Paikne side (fixed service) on paiksete jaamade vaheline raadioside.

Raadiolokatsioon (radiolocation) on raadioside objektide asukoha, kiiruse ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks mitte-navigatsiooni eesmärkidel.

Raadionavigatsioon (radionavigation) on raadioside objektide asukoha, kiiruse ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks navigatsiooni eesmärkidel.

Raadiometeoroloogia (meteorological aids) on meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste andmete saamiseks ning vaatluste läbiviimiseks kasutatav raadioside.

Ringhääling (broadcasting service) on üldsusele otseseks vastuvõtuks mõeldud raadioside.

Satelliit ringhääling (broadcasting-satellite service) on üldsusele otseseks vastuvõtuks mõeldud kosmosejaamade vahendusel edastatav raadioside.

Standardsageduse ja aja signaali raadioside (standard frequency and time signal service) on üldsusele vastuvõtuks mõeldud teadusliku, tehnoloogilise eesmärgiga kõrge täpsusega ajasignaali, sagedussignaali või aja- ja sagedussignaali edastamiseks kasutatav raadioside.

Standardsageduse ja aja signaali raadioside satelliidilt ( standard frequency and time signal-satellite service) on üldsusele vastuvõtuks mõeldud teadusliku, tehnoloogilise eesmärgiga kõrge täpsusega ajasignaali või sagedussignaali või aja- ja sagedussignaali edastamiseks kasutatav kosmosejaamade vahendusel edastatav raadioside.