Raadioseadmed

13. juunil 2017 jõustus Euroopa Liidus Raadioseadmete direktiiv 2014/53/EU (RED). RED andis tootjatele üleminekuks varem kehtinud direktiivilt uue direktiivi nõuetele ühe aasta. Alates 13. juunist 2017 peavad kõik turule lastavad raadioseadmed vastama RED nõuetele.


9. augustil 2017 jõustus Euroopa Liidus Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2017/1354 millega reguleeritakse teabe esitamist seadme pakendil raadioseadme kasututupiirangute ja sagedusloa omamise kohustuse kohta. Teabe esitamine määruses toodud kujul on kohustuslik alates 9. augustist 2018, kuid määruse kohaldamine on lubatud alates 9. augustist 2017.

Täiendavat teavet uute nõuete kohta leiate infomaterjalist (735.73 KB, PDF)

Euroopa Komisjoni RED kodulehelt  Radio Equipment Directive (RED)  leiate ajakohastatud teavet uue direktiivi rakendamise kohta, sh RED juhise, harmoneeritud standardite ja teavitatud asutuste loetelu.

Raadioseadmete, mille kasutamiseks on nõutav sagedusluba, nõuded on sätestatud määrusega Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele.

Raadioseeadmete, mille kasutamiseks ei ole vaja sagedusluba, nõuded ja kasutamistingimused on sätestatud määrusega Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele