Numeratsioon

Numeratsiooniks nimetatakse Eesti numeratsiooniplaanis kindlaks määratud numbreid, lühinumbreid, teenusnumbreid, tunnuskoode ja prefikseid.


Eesti numeratsiooniplaan sätestab sideteenuse osutamiseks vajalike numbrite, lühinumbrite, tunnuskoodide ja prefiksite paiknemise numeratsiooniväljas, nõuded nende pikkuse, kasutamisotstarbe ja valimiskorra kohta, samuti prefiksid kasutajagruppide siseste teenuste jaoks.

Number on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu soovituse E.164 kohane kümnendnumber, mida kasutatakse sideteenuse osutamiseks. Numbrid liigitatakse vastavalt kasutusotstarbele järgnevalt:

  • telefoninumbrid
  • mobiiltelefoninumbrid
  • teenusnumbrid (800-, 900-, 901-, 907-, 705-teenusnumbrid)
  • M2M mobiiltelefoninumbrid
  • e-faksinumbrid
  • personaalnumbrid

Lühinumber on kolme- kuni viiekohaline number, mida kasutatakse sideteenuse või muu teenuse osutamiseks ning mis võimaldab kasutajale numbri lihtsustatud valimise.

Tunnuskood on numbrimärkide kombinatsioon, mida kasutatakse sidevõrgu või selle osade kasutamise korraldamiseks ja sideettevõtja eristamiseks sideteenuse osutamisel.