Energiamõjuga toodete energiamärgistus

Energiamõjuga toode on mis tahes kaup või selle üksikuna kasutatav osa, mille kasutamine mõjutab energiatarbimist ning mis lastakse turule ja/või võetakse kasutusele.


Energiamõjuga toodete kasutamine avaldab otsest või kaudset mõju mitmesuguste energialiikide tarbimisele, olulisimad on elekter ja gaas. Seepärast on kehtestatud energiatõhususe nõuded sellistele energiamõjuga toodetele, mille kasutamine avaldab otsest või kaudset mõju mis tahes energialiigi tarbimisele.

Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2010/30/EL. Selle direktiiviga kehtestatakse raamistik selliste siseriiklike meetmete ühtlustamiseks, mis käsitlevad lõpptarbija teavitamist energia- ja vajaduse korral muude oluliste ressursside tarbimisest energiamõjuga toodete kasutamisel. Samuti sellega seotud lisateabe andmist eelkõige märgistamise ja ühtse tootekirjelduse kaudu, võimaldades ühtlasi lõpptarbijatel valida tõhusamaid tooteid.

Direktiivi 2010/30/EL alusel on välja antud rida Euroopa Komisjoni delegeeritud määruseid, mis hõlmavad selliseid energiamõjuga tooteid, mille kasutamine avaldab olulist otsest või kaudset mõju energia- või vajaduse korral muude oluliste ressursside tarbimisele ja millel on piisavalt potentsiaali energiatõhususe parandamiseks, kui teabe esitamine märgistuses võib stimuleerida lõpptarbijaid ostma tõhusamaid tooteid.

Eestis peavad olema varustatud energiamärgistusega järgmised tootegrupid:

 • Kodumajapidamises kasutatavad külmutusseadmed
 • Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad
 • Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad
 • Kodumajapidamises kasutatavad trummelkuivatid
 • Televiisorid
 • Tolmuimejad
 • Kliimaseadmed
 • Elektrilambid ja valgustid
 • Kodumajapidamises kasutatavad elektriahjud
 • Kütteseadmed ja veesoojendid-kütteseadmed
 • Küpsetusahjud ja pliidikubud
 • Elamuventilatsiooniseadmed
 • Tööstuslikud külmutusseadmed
 • Vedel- ja gaaskütusega köetavad kuumaveekatlad

NB! Vaata lisaks: Uued energiamärgistused alates 01.03.2021