Seadmete energiatõhusus

Energiatõhusus on energia ja muude ressursside tarbimise ökonoomsuse näitaja toote või hoone sihtotstarbelise kasutamise korral.


Energiatõhususe parandamine on elektrienergia efektiivsema lõppkasutuse ühe valikuna oluliseks panuseks ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega seonduvate eesmärkide saavutamiseks.

Energiamõjuga toodetele langeb suur osa loodus- ja energiaressursside tarbimisest ühenduses. Lisaks on neil veel mitmeid teisi olulisi keskkonnamõjusid. Enamiku turul olevate tooteliikide puhul võib sarnase funktsiooni ja võimsuse juures täheldada oluliselt erinevaid keskkonnamõjusid. Säästva arengu huvides tuleks pidevalt tegeleda nende toodete üldise keskkonnamõju vähendamisega, eelkõige selgitades välja kahjulike keskkonnamõjude peamised allikad ja vältides keskkonnasaaste ülekandmist, eeldusel et seda on võimalik saavutada ilma üleliigsete kulutusteta.

Tehniline energiasäästu potentsiaal on energia kokkuhoid, mida on võimalik saavutada, rakendades võimalikult kaasaegseid tehnilisi meetmeid. Mitte vähem oluline pole energiasäästlike kodumasinate kasutuselevõtt kodumajapidamises. Ressursside kokkuhoid viib igal juhul majandusliku edenemiseni. Mida säästvamalt ressurssidega toime tulla, seda rohkem vara ühiskonnas tekib.

Energia ja muude ressursside tõhusama kasutamise eesmärgil on energiamõjuga toodetele kehtestatud energiamärgistuse ja ökodisaini nõuded.

NB! Vaata lisaks: Uued energiamärgistused alates 01.03.2021