Audit

Audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada seadme tehniline korrasolek ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus.


Auditi tegemise õigus on sõltuvalt valdkonnast Inspecta Estonia OÜ-l, Tehnoaudit OÜ-l ja TÜV Eesti OÜ-l.

Auditi tulemused vormistatakse elektrooniliselt Tehnilise Järelevalve infosüsteemis

Audit jaguneb kasutamisele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks.

Kasutusele võtmisele eelnev audit tehakse auditi kohustusega seadmele enne selle esmakordset kasutamisele võtmist ja kasutuskohale paigaldatavale masinale ka enne kasutuskohas kasutusele võtmist.


Kasutuskohale paigaldatavaks masinaks loetakse mh ehitustõstukit, lõbustuspargiseadet, liikurteed (suusa- või tuubinõlvale paigaldatav).

 

 

Korraline audit koosneb visuaalsest kontrollist ja katsetamisest. Korraline audit tuleb teha järgneva sagedusega:

 

Auditi kohustusega seadme erakorraline audit tuleb teha järgmistel juhtudel:

  • enne seadme kasutusele võtmist, kui seda pole ettenähtud otstarbel kasutatud eelnenud aasta jooksul
  • pärast seadme rekonstrueerimist
  • pärast seadme remonti, kui see oli tingitud seadmega toimunud avariist
  • kui puuduvad andmed eelmise auditi kohta


Lisaks eelnevale loetletud juhtudele tehakse köistee erakorraline audit pärast trosside vahetamist ja lifti erakorraline audit peale kabiini või vastukaalutrosside, juhikute, ajami, hõõrdratta, hüdrosilindri ning kiiruspiiriku või püüduri vahetamist.