Reklaaminõukoda

 

Reklaami Nõukoda on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juurde moodustatud ekspertkomisjon, kelle ülesandeks on nõustada TTJA-d reklaamialastes küsimustes. Samuti annab Nõukoda hinnanguid üksikutele reklaamijuhtumitele, milliste osas on TTJA algatanud menetluse.

 

  Reklaaminõukoja koosseisu kuuluvad:

  • Olav Osolin – Eesti Turundajate Liit
  • Andres Jõesaar – Eesti Rahvusringhäälingu Nõukogu
  • Anne-Liis Ostov – Kaupmeeste Liit
  • Meelis Järvela – Eesti Meediaagentuuride Liit 
  • Heiki Abel – Eesti Ringhäälingute Liit 
  • Tiina Hiob – Tallinna Ülikool 
  • Toomas Vara – Eesti Ringhäälingute Liit

  Reklaaminõukoja protokollid ja seisukohad