Reklaam sotsiaalmeedias

Reklaami tegemiseks sotsiaalmeedia kanalite (Instagram, YouTube, Snapchat jne) kasutamine on kauplejate jaoks tänapäeval tavapärane tegevus. Üha enam teevad kauplejad koostööd mõjuliidritega (inglise keeles influencer), kes loovad sisu ja avalikustavad reklaame oma isiklikel sotsiaalmeedia kontodel. 

Mõjuliidrina tuleb teada, et ka sotsiaalmeedias avalikustatavale reklaamile kehtivad kõik reklaamiseadusest tulenevad nõuded ja piirangud. Näiteks tuleb sotsiaalmeedia reklaampostitus selle alguses märgistada selgelt, et reklaami nägija saaks kohe aru, et tegemist on reklaamiga. Reklaami märgistamiseks on asjakohane kasutada teemaviidet #reklaam

Sotsiaalmeedias reklaami avalikustades tuleb teadlik olla, et paljudel tootegruppidel on ranged piirangud. Näiteks on alkoholi reklaam lubatud ainult alkoholikäitlejate (tootja, importija, eksportija, hulgimüüja, jaemüüja ning kaubanduslikul eesmärgil hoidja, ladustaja või edasitoimetaja)  sotsiaalmeedia kontodel. See tähendab, et mõjuliidri poolt postitatud alkoholi reklaami puhul on tegemist keelatud reklaamiga. Täielikult on keelatud tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete (nt e-sigaretid ja vesipiibud) reklaamid.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on koostöös Turundajate Liiduga loonud juhendi sotsiaalmeedias reklaami avalikustajatele, mis sisaldab nõudeid ja piiranguid reklaamile, mida avalikustatakse sotsiaalmeedias.