Raudteeohutuse õppematerjalid

TTJA on koostöös Tartu Ülikooli ja MTÜ Operation Lifesaver Estoniaga (OLE) koostanud õppematerjali, et kujundada õpilaste teadmisi, hoiakuid ja käitumist raudteeohutuse valdkonnas.

Õppematerjalid on lõimitud aineõppega, mis võimaldab õpetajal raudteeohutuse teemaga tegeleda tunni raames.

Pärast planeeritud õppetegevuste läbiviimist on soovitatav kontrollida, kas on saavutatud soovitud õpitulemused - kas õppetegevuse käigus on muutunud õpilaste teadmised, hoiakud ja käitumine raudteeohutuse valdkonnas. Saavutatud tulemusi saaks kinnistada või probleemseks jäänud käitumist saaks ümber kujundada, lisades kas hooajalistesse või klassivälistesse üritustesse nagu nt klassiõhtu, õppekäik või matk raudteeohutusega seotud teemasid.

Õppematerjali leiate SIIT (1.39 MB, PDF)

Materjalide loodi juurde ka õppevideod ja –pildid, mis on saadaval MTÜ Operation Lifesaver Estonia kodulehel: https://ole.ee/raudteeohutus/

Vaata ka Raudteeohutuse töövihik 5-7 aastastele (4.9 MB, PDF)