Läbilaskevõime jaotamine

Raudteeveo-ettevõtjal on õigus diskrimineerimata kasutada avalikku raudteeinfrastruktuuri, et osutada raudteeveoteenust.


Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei ole läbilaskevõime jaotamise otsustamises erapooletu ja sõltumatu, annab ta läbilaskevõime jaotamise toimingud üle Tehnilise Järelevalve Ametile.

Tehnilise Järelevalve Amet ülesanded  läbilaskevõime jaotamisel:

 • vaatab läbi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja koostatud raudteevõrgustiku teadaande ja otsustab raudteevõrgustiku teadaande kinnitamise või kinnitamata jätmise
 • vaatab läbi läbilaskevõime taotlused ja otsustab läbilaskevõimeosade jaotamise
 • korraldab vajadusel koordineerimismenetluse ja teeb koordineerimisotsuse
 • tunnistab vajaduse korral läbilaskevõime ammendunuks
 • korraldab läbilaskevõime jaotamise läbilaskevõime ammendumise korral ja teeb läbilaskevõime jaotamise otsuse läbilaskevõime ammendumise korral
 • annab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale juhiseid liiklusgraafiku kavandi koostamiseks;
 • vaatab läbi liiklusgraafiku kavandi kohta esitatud arvamused ja teeb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ettepanekuid nende arvestamiseks
 • annab hinnangu liiklusgraafikule ja otsustab liiklusgraafiku kinnitamise või kinnitamata jätmise
 • otsustab kehtiva metoodika ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja raamatupidamisandmete alusel raudteeinfrastruktuuri kasutustasu määramise
 • vaatab läbi sihtotstarbeliste ühekordsete läbilaskevõimeosade saamiseks esitatud taotlused ja otsustab sihtotstarbeliste ühekordsete läbilaskevõimeosade jaotamise
 • vaatab läbi jaotamata jäänud läbilaskevõimeosa saamiseks esitatud taotlused ja otsustab nimetatud jaotamata läbilaskevõimeosa jaotamise

Avaliku raudteeinfrastruktuuri kasutada andmise tingimused, läbilaskevõime jaotamise protsessi ajakava ja liiklusgraafiku väljatöötamise tingimused on sätestatud vastava liiklusgraafikuperioodi raudteevõrgustiku teadaandes.


Ühekordse sihtotstarbelise ja jaotamata läbilaskevõimeosa taotlemiseks (juhend (406 KB, DOC)) esitatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile taotlused järgmistel vormidel:

Taotlus jaotamata läbilaskevõimeosa eraldamiseks (41.9 KB, DOCX)

Taotlus ühekordsete sihtotstarbeliste läbilaskevõimeosade eraldamiseks (81.08 KB, PDF)

Jaotamata läbilaskevõimeosade või sihtotstarbelise ühekordse läbilaskevõimeosa taotlemisel peab taotleja arvestama, et raudtee ööpäev algab kell 17:00 ja kestab kuni 17:00. Tehnilise Järelevalve Ameti haldusakt peab jõudma raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjani hiljemalt enne raudtee ööpäeva algust kell 13:00, et lülitada eraldatud läbilaskevõimeosa algavasse raudtee ööpäeva. Taotlused palume esitada sellise ajalise arvestusega, et oleks tagatud Tehnilise Järelevalve Ametis taotluse menetlusprotsessile kuluv aeg.

Läbilaskevõime taotluse esitamisel tuleb Tehnilise Järelevalve Ametile kui läbilaskevõime jaotusorganile tasuda iga liiklusgraafikuperioodiks taotletava läbilaskevõimeosa eest riigilõivu 96 eurot.

Riigilõivu läbilaskevõime jaotamise taotlemise eest saab tasuda:

SWEDBANK

Saaja: Rahandusministeerium

Saaja konto: a/a EE932200221023778606

Viitenumber: 2900080034

SEB

Saaja: Rahandusministeerium

Saaja konto: a/a EE891010220034796011

Viitenumber: 2900080034