Raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime

Avalikku raudteeinfrastruktuuri majandavad raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad AS Eesti Raudtee ja Edelaraudtee Infrastruktuuri AS korraldavad raudteeinfrastruktuuri kasutamist raudtee läbilaskevõime jaotamise teel.


Kõikidel ettevõtjatel on kasutustingimuste osas õigus avalikule raudteevõrgustikule diskrimineerimata ligi pääseda.

Raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimet võib taotleda raudteeveo-ettevõtja, kellel on raudtee reisijateveo või kaubaveo tegevusluba ja ohutustunnistus, rahvusvaheline raudteeveo-ettevõtjate ühendusele või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) 1370/2007 vastav pädev asutus. Lisaks vedaja, kaubasaatja ja kombineeritud veoteenuseid osutav ettevõtja, kellel on avalike teenuste osutamisega seonduv huvi või ärihuvi infrastruktuuri läbilaskevõime omandamiseks.

Raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotatakse lähtuvalt liiklusgraafikuperioodist, mis algab detsembrikuu teisel pühapäeval. Raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotatakse aastaseks liiklusgraafikuperioodiks.

AS-i Eesti Raudtee majandatava avaliku raudteeinfrastruktuuri osas läbilaskevõimet jaotab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja AS Eesti Raudtee. Täpsem info www.evr.ee

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja annab raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise toimingud üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, kui ta ei ole raudteeveo-ettevõtjast õigusliku vormi, organisatsiooni või otsustusfunktsiooni osas sõltumatu.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on läbilaskevõime jaotusorgani ülesannetes Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-i majandatava avaliku raudteeinfrastruktuuri osas. Täpsem info www.edel.ee