Kasutustasu 2018/2019

Infrastruktuuri kasutustasu alates 2018/2019 liiklusgraafikuperioodist


Raudteeveoteenuse osutamiseks on raudteeveo-ettevõtjal õigus raudteeinfrastruktuuri kasutustasu, kasutusaja ja muude kasutustingimuste osas diskrimineerimata kasutada avalikku raudteed.

2018/2019 liiklusgraafikuperiood algas 9. detsembril 2018.

AS Eesti Raudtee

rong/km brutotonn/km

Põhiteenuste kasutustasu ehk minimalse juurdepääsupaketi tasu

0,43 0,00107

 

 

 

 

 

Juurdepääsu
tagavate
põhiteenuste
lisatasud

Lisatasu siseriiklikule reisijateveoteenusele 1,69 0,00315
Lisatasu rahvusvahelisele reisijateveoteenusele 0,00 0,00000
Lisatasu vedurite reservsõitudele 1,77 0,00300
Lisatasu kolmandatesse riikidesse suunduvatele või sealt saabuvatele regulaarsetele konteiner- ja kontreilerrongidele 5,67 0,00140
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele aheraine veoteenusele 5,02 0,00045
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele kaubagruppide puit ja metall veole 4,54 0,00139
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele regulaarsele konteiner- ja kontreilerrongide veoteenusele 0,41 0,00018
Lisatasu siseriiklikule(Euroopa Liidu sisesele veoteenusele 11,22 0,00130
Lisatasu impordile ja ekspordile 11,93 0,00110
Lisatasu transiidile Valga piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja teravili) 4,92 0,00047
Lisatasu transiidile Narva piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad, va väetise) 7,85 0,00073
Lisatasu transiidile Koidula piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja palmiõli) 6,48 0,00071
Lisatasu transiidile 11,91 0,00111

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

rong/km

brutotonn/km

Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu

0,00 0,00608

Juurdepääsu
tagavate
põhiteenuste
lisatasud

Lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavale reisjateveoteenusele 5,45 0,00000
Lisatasu rahvusvahelisele reisjateveoteenusele 0,00 0,00000
Lisatasu siseriiklikule kaubaveoteenusele 0,00 0,00000