Sa oled siin

Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu

Raudteeveoteenuse osutamiseks on raudteeveo-ettevõtjal õigus raudteeinfrastruktuuri kasutustasu, kasutusaja ja muude kasutustingimuste osas diskrimineerimata kasutada avalikku raudteed.

Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu 2020/2021, 2021/2022 ja 2022/2023 liiklusgraafikuperioodil:

AS Eesti Raudtee

rong/km brutotonn/km

Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu 2020/2021    

0,52 0,00155

 

 

 

 

 

Juurdepääsu tagavate
põhiteenuste
lisatasud 2020/2021, 2021/2022 ja 2022/2023

 

 

Lisatasu siseriiklikule reisijateveoteenusele 1,57 0,00287
Lisatasu rahvusvahelisele reisijateveoteenusele 0,00 0,00000
Lisatasu vedurite reservsõitudele 1,69 0,00221
Lisatasu kolmandatesse riikidesse suunduvatele või sealt saabuvatele regulaarsetele konteiner- ja kontreilerrongidele 0,00 0,00483
Siseriiklik/EL sisene 0,00 0,00000
Siseriiklik/EL sisene (põlevkivi ja vedelkütused) 0,00 0,00373
Lisatasu impordile ja ekspordile 0,00 0,00538
Lisatasu transiidile Valga piirijaama kaudu (Naftasaadused, keemiakaubad ja teravili) 0,00 0,00102
Lisatasu transiidile Narva piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad, va väetised) 0,00 0,00186
Lisatasu transiidile Koidula piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja palmiõli) 0,00 0,00209
Lisatasu transiidile 0,00 0,00407

Juurdepääsu tagava lisateenuse kasutustasu 2020/2021

 

Reisirongide eelsoojendus

 

5 639 eurot liiklusgraafikuperioodi kohta 

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

rong/km

brutotonn/km

Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu 2020/2021    

0,00 0,00674

Juurdepääsu tagavate
põhiteenuste
lisatasud 2020/2021

Lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavale reisjateveoteenusele

5,95

0,00000
Lisatasu rahvusvahelisele reisjateveoteenusele 0,00 0,00000
Lisatasu siseriiklikule kaubaveoteenusele 0,00 0,00000

 

Raudteeinfrastruktuuri kasutustasud 2019/2020 liiklusgraafikuperioodiks, mis algas 8. detsembril 2019.

AS Eesti Raudtee

rong/km brutotonn/km

Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu  

0,44 0,00115

 

 

 

 

 

Juurdepääsu tagavate
põhiteenuste
lisatasud

 

 

Lisatasu siseriiklikule reisijateveoteenusele 1,62 0,00344
Lisatasu rahvusvahelisele reisijateveoteenusele 0,00 0,00000
Lisatasu vedurite reservsõitudele 1,73 0,00278
Lisatasu kolmandatesse riikidesse suunduvatele või sealt saabuvatele regulaarsetele konteiner- ja kontreilerrongidele 5,58 0,00136
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele aheraine veoteenusele 4,65 0,00048
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele kaubagruppide puit ja metall veole 0,00 0,00000
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele regulaarsele konteiner- ja kontreilerrongide veoteenusele 0,46 0,00012
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele veoteenusele 7,69 0,00133
Lisatasu impordile ja ekspordile 10,13 0,00150
Lisatasu transiidile Valga piirijaama kaudu (Naftasaadused, keemiakaubad ja teravili) 3,86 0,00037
Lisatasu transiidile Narva piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad, va väetised) 5,52 0,00059
  Lisatasu transiidile Koidula piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja palmiõli) 5,99 0,00065
  Lisatasu transiidile 9,48 0,00116

Juurdepääsu tagava lisateenuse kasutustasu

 

Reisirongide eelsoojendus

 

6 515 eurot liiklusgraafikuperioodi kohta 

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

rong/km

brutotonn/km

Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu  

0,00 0,00665

Juurdepääsu tagavate
põhiteenuste
lisatasud

Lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavale reisjateveoteenusele

5,56

0,00000
Lisatasu rahvusvahelisele reisjateveoteenusele 0,00 0,00000
Lisatasu siseriiklikule kaubaveoteenusele 0,00 0,00000