Rahvusvahelised lepingud

Rahvusvahelised lepingud


1. Memorandum of Understanding between the European Telecommunications Standards Institute(ETSI) and the National Standards Organisations in ETSI member countries
Vastastikuse mõistmise memorandum Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudi (ETSI) ja ETSI liikmesriikide rahvuslike organisatsioonide vahel

Alla kirjutatud: 27.03.1998, uuendatud 04.07.2003
Lepingu tekst: inglisekeelne
Allakirjutanute nimed: K.H. Rosenbrock - Director of ETSI; Jüri Jõema.

2. The CEPT T-DAB Planning Meetings, Wiesbaden, 1995, Bonn, 1996, Maastricht, 2002 and Constanta, 2007 Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the bands 47-68 MHz, 87.5-108 MHz and 230-240 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)
Alla kirjutatud: Maastricht, 18.juuni 2002, uendatud Constanta, 4. juuli 2007
Kehtib alates: 01.september 2002
Lepingu tekst: ingliskeelne

3. Final Acts of the CEPT T-DAB Planning Meeting - Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the band 1452 - 1479.5 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB), Maastricht, 2002, Constanta, 2007
Alla kirjutatud: Maastricht, 18.juuni 2002, uuendatud Constanta, 4. juuli 2007
Kehtib alates: 01.september 2002
Lepingu tekst: inglisekeelne.

4. Coordination of frequency assignments to stations in the Maritime Mobile Service in the VHF band, in particular VTS/ VTMIS systems, between Administrations of Russia, Finland and Estonia
Alla kirjutatud: Moskva, Venemaa, 18 November 2002
Lepingu tekst: ingliskeelne
Alla kirjutajad: V. Eliseev - Venemaa, P. Länsmann - Soome, A. Rammus - Eesti

5. Arrangement between Estonian National Communications Board, Latvia Telecommunication State Inspection and Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania concerning use and co-ordination of frequencies in the band 30-87.5 MHz
Koordinatsioonileping Eesti, Läti ja Leedu administratsioonide vahel sagedusala 30-87.5 MHz kasutamisest ja koordineerimisest

Alla kirjutatud: Riga, 19. detsember 2003
Lepingu tekst: inglisekeelne
Alla kirjutajad: Arvo Rammus - Eesti; Kaspars Tolstiks - Läti; Romualdas Leonavicius - Leedu

6. Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06), Geneva, 15 May – 16 June 2006
Alla kirjutatud: Genf, 16. juuni 2006
Lepingu jõustumise kuupäev: 17. juuni 2007
Lepingu tekst: ingliskeelne
Allakirjutanud: 101 Euroopa, Aasia ja Aafrika riigi administratsioonide esindajad (Eesti poolt – Arvo Rammus)