Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvaheline koostöö


Raadiosageduste kasutus on piiriülene valdkond ja vajab külgnevate riikide vahel tihedat koostööd.

Naaberriikide regulaatorite suhtluses on tavapärane korraldada raadiosageduste kasutuse korraldamiseks läbirääkimisi, kus vastavalt teemadele sõlmitakse koordinatsioonilepinguid või deklaratsioone.

Koordinatsioonilepingute sõlmimise eesmärgiks on muuta koordineerimisprotseduurid tõhusamaks, tagada raadiosagedusressursile võrdne juurdepääs ja vältida piiriüleseid raadiohäireid.