Tegevusloa taotlemine

Televisiooni- või raadioteenust võib pakkuda üksnes televisiooni- või raadioteenuse osutamise tegevusloa alusel.


Tegevusloa liigid:

 • vaba juurdepääsuga regionaalne televisiooniteenuse osutamise tegevusluba ühe või mitme maakonna levipiirkonnas, kus elab kuni 50 protsenti Eesti elanikkonnast
 • vaba juurdepääsuga üleriigiline televisiooniteenuse osutamise tegevusluba levipiirkonnas, kus elab üle 50 protsendi Eesti elanikkonnast
 • tingimusjuurdepääsuga regionaalne televisiooniteenuse osutamise tegevusluba ühe või mitme maakonna levipiirkonnas, kus elab kuni 50 protsenti Eesti elanikkonnast
 • tingimusjuurdepääsuga üleriigiline televisiooniteenuse osutamise tegevusluba levipiirkonnas, kus elab üle 50 protsendi Eesti elanikkonnast
 • regionaalne raadioteenuse osutamise tegevusluba ühe või mitme maakonna levipiirkonnas, kus elab kuni 50 protsenti Eesti elanikkonnast
 • üleriigiline raadioteenuse osutamise tegevusluba levipiirkonnas, kus elab üle 50 protsendi Eesti elanikkonnast
 • rahvusvaheline raadioteenuse osutamise tegevusluba välisriigile suunatud raadioprogrammi edastamiseks
 • satelliittelevisiooni teenuse osutamise tegevusluba
 • ajutine tegevusluba televisiooni- või raadioteenuse edastamiseks (kuni üheks kuuks, kui edastamise eesmärk on kajastada konkreetset sündmust)

Raadioteenuse osutamise (v.a. ajutine tegevusluba) ning vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusluba väljastatakse vaid konkursi raames. Konkursi kuulutab välja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning konkursil hinnatavad tingimused sätestab eelnevalt Kultuuriministeerium.

Raadioteenuse osutamise puhul on vajalik lisaks taotleda ka sagedusluba.

Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa annab füüsilisele või juriidilisele isikule Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet järgmistel tingimustel:

 

 • tema programm vastab meediateenuste seaduses sätestatud nõuetele
 • tema tegevusega ei kaasne Eesti Vabariigi poolt võetud lepinguliste kohustuste rikkumist
 • ta ei ole juhtimise üle valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjaga, kellele on antud tegevusluba televisiooni- ja raadioteenuse osutamiseks ja tegevusloa andmine võib oluliselt kahjustada konkurentsi meediateenuste turul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu
 • on tõendatud teenuse osutaja jätkusuutlikkus teenuse osutamisel

Ka tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotlemisel määrab Kultuuriministeerium meediateenuse osutajale teatud kohustuslikud kõrvaltingimused.

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Tellitava teenuse osutamiseks ei ole vajalik taotleda tegevusluba. Ettevõtja peab esitama vastava majandustegevusteate Majandustegevuse registris (elektroonse esitamise puhul on teate esitamine tasuta).

Kehtivad meediateenuste osutamise load:
Meediateenuste load_nimekiri

Taotlemine:
Meediateenuse tegevusloa taotluse vorm (18.39 KB, DOCX)
 

 

Televisiooni- ja raadioteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eelduseks on riigilõivu tasumine.

Riigilõivu määrad:

 • Vaba juurdepääsuga televisiooni- või raadioteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine- 640 eurot
 • Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine- 510 eurot
 • Televisiooni- või raadioteenuse osutamise ajutise tegevusloa taotluse läbivaatamine- 75 eurot
 • Satelliittelevisiooni tegevusloa taotluse läbivaatamine- 960 eurot

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900080050

Selgitus: riigilõiv meediateenuse loaga seotud toimingu eest