Auditeerimiskohustusega masinad

Auditi kohustusega masinad on:

 • kabiinist juhitav sild-, pukk- ja konsoolkraana
 • väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitav sild-, pukk- ja pöörd- või liikuv konsoolkraana tõstevõimega üle 5 tonni
 • tornkraana ja statsionaarne noolkraana tõstevõimega üle 1 tonni
 • portaalkraana
 • raudteekraana
 • liikurnoolkraana
 • üle 300-kilogrammise tõstevõimega platvormtõstuk ja kaubalift
 • ehitustõstuk inimeste tõstmiseks
 • lõbustuspargiseade, mis on ette nähtud vähemalt kolmele inimesele ja mis liigutab sellel olevat inimest vähemalt kiirusega 0,5 meetrit sekundis või tõstab maapinnast kõrgemale kui 3 meetrit
 • korvtõstuk tõstekõrgusega üle 3 meetri, välja arvatud päästeteenistuse päästeotstarbelised tõstukid
 • eskalaator ja liikurtee (travellaator) inimeste liigutamiseks
 • mitme liigendiga hüdrauliline noolega tõsteseadmed (hüdrotõstukid) suurima tõstevõimega üle 7 tonni, mille tõstevõime noole kaugeimas tõstepunktis ületab 1 tonni