Masinad

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib auditeerimiskohustusega masinate puhul vastutavate isikute ja käitajate nõuetekohasust, auditi läbimist ning tootmise, paigaldamise, ümberehitamise ja remondi nõuetele vastavust.

 

Lisaks kontrollime, et auditi teostaja ja vastutavate isikute eksamineerija järgiks neile kehtestatud nõudeid ning viime läbi masinatöid juhtivate isikute välisriigis omandatud kutsekvalifikatsioonide tunnustamisi.