Pürotehnilise toote võõrandamine

 • Pürotehnilist toodet võib võõrandada üksnes selle käitlemise või kasutamise õigust omavale isikule.
 • Defektse pürotehnilise toote võõrandamine kasutamiseks on keelatud. Defektne pürotehniline toode hävitatakse ettenähtud korras.
 • Keelatud on võõrandada pürotehnilist toodet avalikul üritusel ning tänava- või turukaubanduse korras.
 • Keelatud on avalikkusele suunatud tegevus, mille kaudu pakutakse pürotehnilist toodet tasuta, tarbijavõistluse või -mängu raames.
 • Pürotehnilise toote võõrandamisel e-kaubanduse korras peab müüja veenduma, et ostjal on õigus pürotehniline toode omandada.
 • F1-kategooria pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 12 aastasele isikule, arvestades tootja poolt pakendile märgitud vanusepiiri.
 • F2-, F3-, T1- ja P1-kategooria pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 18-aastasele isikule.
 • F4-, T2- ja P2-kategooria pürotehnilist toodet võib võõrandada üksnes erialateadmistega isikule.
 • Kui müüjal tekib pürotehnilise toote võõrandamisel kahtlus ostja vanuses, peab müüja nõudma isikut tõendava dokumendi esitamist.
 • Pauguti müük tarbijale on keelatud.
 • Sõidukile mõeldud P1- ja P2-kategooria pürotehnilist toodet ei tehta üldsusele kättesaadavaks, va kui see pürotehniline toode on sõidukisse või sõiduki eemaldatavasse osasse sisse ehitatud ja toode tehakse tarbijale kättesaadavaks koos sõidukiga.

Juhend pürotehnilise toote käitleja tegevusloa omanikule (123.54 KB, PDF)