Lõhkematerjali kasutamine

Lõhketöö on kontrollitav ja juhitav materjali purustamine ning teisaldamine, struktuuri või vormi muutmine, seismilise laine tekitamine või lõhkematerjali hävitamine plahvatuse jõul. Lõhketööd võib teha lõhkaja ja lõhkemeister.


Lõhketööd tuleb teha vastavalt lõhketöö projektile ja ohutusnõudeid järgides.

Lõhketöö projektita võib lõhata lõhkeauku kaeveõõnele vajaliku gabariidi andmiseks,ripiku kõrvaldamiseks, kaeveõõne süvendamiseks, tõrkelaengu likvideerimiseks, ülegabariitse tüki purustamiseks ning päästesündmuse lahendamisel.

Ohtlikum lõhketöö on lõhketöö:

  • veekogus, linnas, alevis või alevikus
  • mille ohuala piiridesse jääb teise isiku omandis olev ehitis
  • ehitise purustamiseks
  • metalli purustamiseks või liitmiseks

Ohtlikumat lõhketööd võib teha loa alusel.

Ohtlikumaks lõhketööks ei loeta maapinnast sügavamal kui 25 meetrit tehtavat lõhketööd.

Ohtlikuma lõhketöö loa taotlemine:

  • lõhketöö loa taotleja nimi ja kontaktandmed
  • lõhketöö tegemise koht ja eeldatav aeg
  • lõhketöö projekt
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument