Taatlusmärgised

Taatlustulemuse vormistamisel kasutatakse taatlusmärgiseid. Taatlusmärgised on taatluskleebis, taatlusplomm ja digitaalne taatlusplomm. Taatluskleebised on infokleebis ja sulgemiskleebis. Taatlusplomm on matriitsi jäljendiga plomm või taatlustempli  jäljend mõõtevahendil või plommil. Taatlusmärgised ja nende kasutamine on reguleeritud MTR 05.02.2019 määrusega nr 14 „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“.


Kuni 31.12.2018 kehtinud Majandus ja Kommunikatsiooniministri määruse nr 56 kohaseid taatlusmärgiseid võib kasutada nendele trükitud  kasutusaja lõpuni.

Kasutusel olevate taatlusmärgiste kujundus.


.

Sulgemiskleebis (soovituslikud mõõdud 30 x 10 mm):