Lairiba

Kiire internetiühendus ehk lairibaühendus (inglise k. broadband) on tänapäevase e-riigi oluline alus ning iga inimese igapäevatoiminguteks vajalik.

Kuna elektroonilise side võrkudesse tehtavad investeeringud on kapitalimahukad, siis lähtuvad sideettevõtted võrkude arendamisel peamiselt ärihuvidest. Seetõttu võib maapiirkondades või hajaasustusega piirkondades jääda kvaliteetne ja kiire internetiühendus kättesaamatuks. Riik on asunud toetama nendele aladele ühenduste rajamist.

Toetusmeetmed ühenduste rajamiseks on jagatud kahte etappi