Nõuded kasutamisele

Gaasiseadet tohib kasutada tootja poolt määratud kasutusajani. Kui tootja ei ole määranud gaasiseadme kasutusaega, loetakse määratud kasutusajaks 15aastat.


A-kategooria gaasipaigaldist töörõhuga kuni 0,1 baari (kaasa arvatud), mis on üle 15 aasta vana ja asub ühiskondlikult kasutatavas hoones või kortermaja ühiskasutuses olevates ruumides, võib kasutada juhul, kui on tehtud audit, mille järeldusotsusega on paigaldis tehniliselt korras ja selle kasutamine on ohutu. Järgnev audit tuleb tellida iga nelja aasta tagant. Gaasiseadme omanik on kohustatud säilitama tehnilise ülevaatuse protokolli.

Gaasiseadmete auditit teevad Eestis Inspecta Estonia OÜ ja Tehnoaudit OÜ.

Vedelgaasil töötava gaasiseadme ühendamisel ballooniga tuleb jälgida, kas tarviti on mõeldud kasutamiseks ainult välistingimustes või piisava ventilatsiooniga kohtades. Üldjuhul ei tohi vedelgaasiballooni paigutada hoone väljapääsutee vahetusse lähedusse, šahti ja trepikotta, samuti ruumi, mille põrandapind on maapinnast allpool.

Ballooni paigutamisel tuleb tagada et:

  • vedelgaasiballoon oleks paigaldatud nii, et see ei kuumeneks üle 40 °C ja oleks püstiasendis
  • eluruumides (sh korterelamus) ja ühiskondlikult kasutatavates ruumides ei tohi paikneda ühes ruumis arvestuslikult rohkem kui 25 kg vedelgaasi
  • eluruumis ja toitlustuskoha ruumis balloonigaasi rõhu alandamiseks kasutatava rõhuregulaatori väljundrõhk ei tohi olla reguleeritav (30 mbar) ja rõhuregulaator peab olema ühendatud vahetult ballooni ventiili külge
  • vedelgaasi edastamiseks kasutatav voolik peab sobima vedelgaasile, rõhule, millesse voolik kasutamise ajal eeldatavasti satub ja vooliku kinnitamisel tuleb kasutada klambrit või spetsiaalset ühendusotsikut