Elektriseadmed

Elektriseadme kasutamisel tuleb tagada inimese elu, tervise, vara ning keskkonna ohutus. Elektriseadme võib kasutusele võtta, kui see vastab nõuetele, on tehniliselt korras ning kasutamiseks ohutu.


Elektriseadet tuleb kasutada ettenähtud otstarbel ja järgida seadmele kehtestatud nõudeid.

Elektriseadme võib turule lasta, kui:

  • see vastab õigusaktide nõuetele
  • ettenähtud juhtudel on selle nõuetele vastavus kehtestatud korras tõendatud
  • see on varustatud nõutava märgistuse ning teabega
  • see on varustatud vastavusmärgiga (CE-märgis), kui viimane on nõutav