Elekter

TTJA tegevused elektriohutuse valdkonnas:

 

  • elektriseadmete turujärelevalve - elektriseade peab olema ohutu ja varustatud vajaliku teabe ning märgistusega
  • elektriseadmete ja -paigaldiste elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele vastavuse järelevalve - elektriseade/paigaldis ei tohi tekitada häiringuid ja peab olema ise piisavalt häirekindel
  • elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlike ainete sisalduse järelevalve – elektri- ja elektroonikaseadmed ei tohi sisaldada üle lubatava määra ohtlikke aineid (nt kuuevalentse kroomi ühendeid, pliid, elavhõbedat)
  • elektripaigaldiste riiklik järelevalve - elektripaigaldise kasutamine peab olema ohutu ja sellel peab ettenähtud juhtudel olema tehtud audit ning määratud kasutamise järelevaataja (käidukorraldaja)
  • elektritöö ettevõtjate tegevuse järelevalve - elektritöö tegemiseks peab ettevõtja olema esitanud majandustegevuse teate, omama kompetentsusega töid juhtivat isikut ning järgima elektritöödel elektriohutusnõudeid
  • auditi tegijate ja personali sertifitseerimise asutuste tegevuse järelevalve - need asutused peavad olema akrediteeritud vastavas valdkonnas, olema oma töös sõltumatud ja asjatundlikud ning omama vajalikke teadmisi ja vahendeid
  • elektriõnnetuste põhjuste väljaselgitamine ja nende põhjal ennetavate meetmete kavandamine õnnetuste vältimiseks