Ehitised ja ehitamine

Ehitis on inimese loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest. Ehitis on hoone või rajatis.


Ehitamine ehitusseadustiku mõistes on:

 • ehitise püstitamine
 • ehitise rajamine
 • ehitise paigaldamine
 • ehitise lammutamine
 • muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused
 • pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega

TTJA tegevused ehitusvaldkonnas:

 • ehitise ehitusseadustikus kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine, eelkõige ehitise kasutusjärgse ohutuse kontrollimine
 • sideehitise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata ehitise, riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitise ja ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine
 • riigi eriplaneeringu alusel ehitatud ehitise riigi eriplaneeringule ja muudele nõuetele vastavuse kontrollimine
 • hoone energiatõhususe, energiamärgiste ja energiaauditi suhtes kehtestatud nõuete täitmise kontrollimine
 • ettevõtjale ja pädevale isikule esitatud nõuete täitmise kontrollimine
 • ehitustoodete nõuetele vastavuse kontrollimine

Riigilõiv projekteerimistingimuste taotluse, ehitusloa taotluse ja kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole. Selgitusse palume lisada ehitise aadress.


Rahandusministeeriumi kontod:

SEB Pank - a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

Swedbank - a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

Luminor Bank - a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900082346

Riigilõiv tasutakse vastavalt riigilõivuseaduse 7. jaotises Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud paragrahvidele:

§ 214; § 215; § 2151; § 2152 ; § 2154; § 2155; § 2156; § 2157; § 2158; § 2159; § 21510; § 21511