Sa oled siin

Riigilõivu tasumine

Riigilõivu tasumise ja määrade info on leitav riigilõivuseadusest, aga ka meie kodulehelt valdkondade rubriikidest järgnevatel lehtedel

 

Riigilõivu tagastamise info:

Riigilõivu tagastamiseks peab õigustatud isik (üldjuhul isik, kes on riigilõivu tasunud) esitama kirjaliku avalduse. Avaldus võib olla esitatud vabas vormis või selleks etteantud vormis:

Avaldus riigilõivu tagastamiseks (31 KB, DOC)

Avaldus peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:

 • riigilõivu tasunud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel isiku sünnikuupäev, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi ja registrikood;
 • panga nimi ja riigilõivu maksja kontonumber, millelt makse sooritati, juhul kui lõivu ei tasutud sularahas;
 • makse sooritamise kuupäev;
 • riigilõivu võtnud asutuse nimi;
 • riigilõivu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber, viitenumber);
 • toimingu nimetus, mille eest soovitakse riigilõivu tagastamist, riigilõivu summa ja tagastamise alus;
 • riigilõivu tagastamise koht (panga nimetus, kontonumber, konto omaniku nimi ja isikukood või registrikood);
 • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

Riigilõivu tagastamist võib taotleda kuni kahe aasta jooksul arvates selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.

Riigilõivu ei tagastata, kui ei ole võimalik identifitseerida riigilõivu tasunud isikut või isikut, kelle eest riigilõiv on tasutud.

Riigilõiv kuulub osaliselt või täielikult tagastamisele kui:

 • riigilõivu on tasutud ettenähtust suuremas summas enamtasutud osas;
 • kui riigilõiv on tasutud valele riigilõivu võtjale või toimingu eest, mille tegemist ei taotletud;
 • esitatud taotlus või avaldus jäetakse läbi vaatamata;
 • riigilõivu on tasunud isik, kes on vabastatud riigilõivu tasumisest;
 • kui isik võtab toimingu tegemise taotluse tagasi enne taotluse läbivaatamist;
 • esinevad muud seaduses sätestatud alused.

Riigilõivu tagastamise otsus tehakse ja riigilõiv tagastatakse 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

Tagastamise/tagastamisest keeldumise otsuse ärakiri edastatakse riigilõivu tasunud isikule. Kui taotlusele oli lisatud riigilõivu tasumist tõendav dokument, tagastatakse see koos otsuse ärakirjaga.

Riigilõivu tagastamise taotlust ei vaadata läbi, kui:

 • puudub teave riigilõivu tasumise kohta;
 • taotluse kohta on tehtud riigilõivu võtja otsus või kohtumäärus;
 • riigilõivu tagastamise nõue on aegunud.