Sa oled siin

Missioon ja visioon

Tehnilise Järelevalve Ameti missiooniks on oma tegevusvaldkonnas teenuste ja toodete kättesaadavuse, ohutuse, ressursisäästlikkuse ja usaldusväärsuse suurendamine ja arendamine.

Tehnilise Järelevalve Ameti visiooniks on olla kõrge mainega, efektiivselt toimiv, kompetentne ja usaldusväärne regulatsiooni ja järelevalve asutus Euroopas.

Visiooni ja eesmärkide saavutamiseks on oluline viie osapoole koostöö:

  • TJA töötajad
  • ettevõtjad
  • elanikud
  • teised riigiasutused
  • kolleegid teistest riikidest

Tehnilise järelvalve Ameti põhiväärtused:

  • Oleme selgete tegutsemispõhimõtetega mainekas riigiasutus, mis pakub arendavat ja huvitavat tööd, head töökeskkonda ning konkurentsivõimelist töötasu. Hindame ametnike algatusvõimet ja pädevust ning nõuame kohusetundlikkust ja ausust .
  • Oleme kompetentne ja usaldusväärne partner, kelle tegevus on läbipaistev, lahendused asjatundlikud ja erapooletud ning asjaajamine korrektne. Oluline osa meie töös on ennetustegevusel. Seadusega antud volitusi kasutame kaalutletult ja proportsionaalselt.
  • TJA ametnikud on kliendisõbralikud, oma valdkonnas kompetentsed abilised, kes suudavad tekkinud probleemid lahendada kiiresti ja efektiivselt.
  • TJA on konstruktiivne, avatud ning eesmärgile orienteeritud riigiasutus, rahvusvahelisel areenil tasakaalukas ja uuendusmeelne oma riigi huvide eest seisev organisatsioon, kes jagab oma teadmisi ja õpib ise.