Sa oled siin

Arengukava

TJA kolme aasta tegevuskava on iga‐aastaselt üle vaadatav organisatsiooni strateegilisi suundi kirjeldav dokument, mille eesmärgiks on määratleda olulisemad tegevussuunad järgmiseks 2‐3 aastaks pannes rõhu eelkõige nendele teemadele, mis on olulised ühiskonnale laiemalt.


Kogu TJA tegevusala kaardistamine ja arengute jälgimine toimub muudes dokumentides ja keskkondades nagu TJA tööplaan, TJA teenuste moodul, TJA ohuprognoos, järelevalve elektroonsed menetluskeskkonnad jne. Strateegiadokument toetub riigi valdkondlikele arengukavadele ja teistele riigi üldist arengut käsitlevatele raamdokumentidele.

TJA arengukava (247.95 KB, PDF)